Průzkum zájmu o kompostéry prodloužen do 20.12.2023

0

Žádat můžete do 20.12.2023 !!!

Město Zubří se pokusí získat dotace na pořízení domácích kompostérů pro občany. Prosíme tedy občany, kteří by případně měli o kompostér zájem, aby poslali předběžnou žádost o zapůjčení kompostéru na e-mailovou adresu dotaznik@mesto-zubri.cz, nebo volejte na MěÚ – tel. 571 757 051. Žádosti se přijímají pouze do 20.12.2023!

V žádosti vyplňte své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a pozemek v k. ú. Zubří, na kterém by byl kompostér umístěn. Tato předběžná žádost slouží k průzkumu poptávky a zúčastnění občané budou, v případě schválené dotace a většího zájmu, upřednostněni.

Do evidence žádostí o kompostér budou zařazeny pouze žádosti, které budou doručeny na výše uvedený e-mail. E-mailová adresa žadatele, pak bude sloužit pro případnou další komunikaci mezi městem a žadatelem.

Podáním žádosti nevzniká žadateli nárok na zapůjčení kompostéru. V případě získání dotace obdrží kompostér ti žadatelé, kteří splní stanovené podmínky.

Občané, kteří fasovali kompostér v minulém roce se již do této výzvy přihlásit nemohou. 

Aleš Měrka, starosta

 

Sdílet.

About Author

Zanechat komentář