Mateřská škola Duha

Mateřská škola Duha

Naše mateřská škola je dvoutřídní. Provoz školy byl zahájen 1. února 1982 po rekonstrukci bývalé základní školy 1. stupně. Mateřská škola zahájila provoz jako jednotřídní se stanovenou kapacitou 35 dětí. Pro velký zájem rodičů byla v roce 1995 drobnou stavební úpravou změněna na MŠ dvoutřídní se stanovenou kapacitou 42 dětí.

Od března roku 2011 do září roku 2011 proběhla celková rekonstrukce MŠ DUHA a 2. září 2011 proběhlo její slavnostní znovuotevření. Po půl roce se nám mateřská škola ve Starém Zubří ukázala v úplně novém kabátě. Nejdříve se začalo s celkovou rekonstrukcí samotného objektu mateřské školy. Byla provedena nástavba objektu a nová střecha, což zvýšilo kapacitu mateřské školy, takže ji nyní může využívat více dětí, než tomu bylo před rekonstrukcí. Celá budova byla rovněž zateplena. Po té, co byla ukončena stavba nové střechy, byl na přelomu letošního července a srpna v MŠ DUHA nainstalován solární systém pro přípravu teplé užitkové vody. Na jižní straně střechy se tak objevilo 10 kusů solárních kolektorů, které přeměňují sluneční energii na teplo. To je využíváno pro ohřev vody, což sníží náklady na provoz mateřské školy a zároveň také sníží množství emisí CO2 vypouštěných při spalování klasických fosilních paliv.

Nevýrazná šedivá budova, která již byla provozně nevyhovující, se tak proměnila v krásnou moderní budovu, která přitahuje pozornost kolemjdoucích. K velkým změnám však nedošlo jen navenek ale i uvnitř MŠ DUHA. V současné době je stanovena kapacita dětí – 56 dětí.

V mateřské škole nyní pracují čtyři pedagogické pracovnice, vedoucí stravování, účetní školy, kuchařka, pomocná kuchařka a uklizečka – sezónně topič. V současné době pracuje v mateřské škole 9 zaměstnanců. V budově se nacházejí dvě třídy – „Světlušky“, „Broučci“, stálá ložnice pro děti, chodba, schodiště, hygienické zařízení pro děti i personál, samostatná jídelna, kuchyň, kancelář provozáře, sklad, místnost pro hrubou očistu zeleniny, spisovna, ředitelna, sborovna a dvě šatny pro děti. Součástí školy je i plynová kotelna a bývalá uhelna, která nyní slouží jako sklad pro objemnější předměty.

Mateřská škola se nachází v krásném prostředí, v „CHKO Beskydy“, v okrajové části Zubří. Obklopuje ji nádherná příroda, lesy, louky. Při vycházkách děti mají možnost pozorovat život volně žijících zvířat, ale i život domácích zvířat. Také pozorují práci obyvatel okolo svých domů, na poli. Seznamují se s různými druhy stromů, keřů, rostlin. Při krásném počasí vidí až na horu Radhošť a z dálky vidí kapli. K naší mateřské škole patří také velká zahrada, která má pískoviště, průlezky, houpačky, kolotoč a zahradní domek. Tato zahrada je využívána v průběhu celého roku. V případě hezkého počasí zde probíhá i výchovná činnost.

Mateřská škola nabízí: výuku angličtiny pro děti, kterou zajišťuje agentura Kids, předplavecký výcvik pořádaný v Rožnově pod Radhoštěm, gymnastický kroužek, který vede paní učitelka Kateřina Pernicová.

Mateřská škola Duha

Kontakty

Adresa: Na Potoku 369, 756 54 Zubří
Okres: Vsetín
Kraj: Zlínský

Email: ms.duha.zubri@seznam.cz
Webové stránky: www.msduha-zubri.cz

Telefon:

  • mateřská škola: +420 571 658 074
  • vedoucí stravování: +420 571 658 976
  • ředitelka: +420 602 553 531

IČ: 70874590
Právní forma: příspěvková organizace – právní subjekt
Název zřizovatele: Město Zubří
Adresa zřizovatele: Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Provozní doba

pondělí – pátek od 6.30 hod. do 15.30 hod.