Zahraniční partneři města Zubří

0

Zahraničními partnery našeho města je obec ROSDORF (Spolková republika Německo), FURTH/TRIESTING (Rakousko), PALÁRIKOVO (Slovensko), POVÁŽSKÁ BYSTRICA (Slovensko)

ROSDORF – Spolková republika Německo
V rámci turné po Spolkové republice Německo v prosinci r. 1968 pobývali házenkáři HC Zubří tři dny ve městě Rosdorf. Ubytování bylo v rodinách a tato skutečnost měla i přes jazykové bariéry velmi pozitivní dopad. Hráči i funkcionáři si uvědomili, že mezi námi nestojí nepřekonatelné překážky a že se jeví možnosti úzké spolupráce. Celkové přijetí bylo totiž velmi srdečné a přátelské a nic na tom nezměnilo ani přesvědčivé vítězství našich házenkářů 16:33. Tento pobyt se stal základem budoucí spolupráce.

Významnou úlohu sehrál a trvale sehrával pan Manfred Hampe, který již v období totality inicioval spolupráci na úrovni vedení obou obcí. K realizaci jeho záměru však pro neochotu našich politických orgánů nedošlo a pokrok nastal až po roce 1989. Roku 1992 došlo k prvnímu oficiálnímu jednání vedení obcí Rosdorf a Zubří, partnerská smlouva byla podepsána v následujícím roce.

Kromě pravidelné spolupráce obou obecních úřadů, výměny zkušeností v řízení obcí a spolupráce našich házenkářů s MTV Rosdorf se kontakty rozšířily i do oblasti kultury. Jejich paleta je pestrá: výměnné akce naší dechové hudby, národopisného souboru Beskyd, hudebního a pěveckého souboru Frisch Auf, souboru Schola, spolupráce a výměnné akce žáků základní školy, hasičských sborů obou obcí, odborné stáže studentů. Styky se rozšířily i na oblast politickou mezi německými stranickými organizacemi CDU a SPD a našimi ODS a ČSSD.

Partnerská smlouva je oběma stranami hodnocena velmi pozitivně. Spolupráce a přátelské styky se dostaly do trvalého povědomí občanů obou obcí a staly se katalyzátorem sportovního a kulturního dění v našich obcích.

odkaz na web partnerství: Partnerství Rosdorf-Zubří

Furth/Triesting – Rakousko

K navázání spolupráce mezi obcemi Zubří a Furth/Triesting přispěla do značné míry náhoda. V září roku 1990 jel totiž zuberský soubor Beskyd na folklorní festival do Itálie. A protože soubor potřeboval na trase přenocovat, obrátil se na mezinárodní folklorní sekci v Praze, která mu zajistila ubytování v obci Furth v Dolním Rakousku, ležící v podhůří Alp. Když Valaši do Furthu přijeli, s překvapením zjistili, že i zde právě probíhá národopisný festival. A protože hudebníci, zpěváci a tanečníci mají k sobě vždy blízko bez ohledu na národnost, pozvali zuberští své nové rakouské přátele do Zubří. V následujícím roce se tato návštěva uskutečnila, do Zubří přijel vystupovat soubor Enzian a s ním přijela i oficiální delegace obce. V červnu 1991 byla uzavřena mezi obcemi Zubří a Furth smlouva o kulturní a hospodářské spolupráci.

V rámci této spolupráce se uskutečnilo několik vzájemných návštěv jak delegací obou obcí, tak i kulturních souborů. Ve Furthu vystupoval na festivalech i při jiných příležitostech soubor Beskyd, dechovka Zubřanka, svou dovednost zde předváděli valašští řemeslníci. Nezůstalo však jen u oficiálních návštěv. Řada občanů obou obcí navázala osobní přátelství, které je tou nejlepší formou vzájemného poznávání a sbližování národů Evropy.

 Palárikovo – Slovensko

Vzájemné kontakty Zubří a Palárikova se tradují už desítky let, smlouva o spolupráci byla v Palárikově podepsána 17. prosince 2000.

Obec Palárikovo leží v okrese Nové Zámky v Podunajské nížině na jihozápadním Slovensku, na konci r. 2001 v ní žilo 4 453 obyvatel. Obec má bohatou historii, nejstarší archeologické nálezy pocházejí z období lengyelské kultury (3200 – 2700 př.nl.), velmi významné jsou nálezy z laténského období ze začátku našeho letopočtu – na starém keltském pohřebišti bylo odkryto 95 hrobů mužů v plné zbroji i žen s drahými šperky.

První písemná zpráva o obci – tehdy měla jméno Meger – pochází z roku 1248, kdy patřila do osobního vlastnictví královny Marie, manželky uherského krále Bély IV. Nejtěžšími lety v historii Megeru byla turecká nadvláda v 16. a 17. století. Po porážce Turků přicházeli po roce 1690 do zpustošeného kraje moravští kolonisté, mezi nimi i přistěhovalci ze Zubří. Pestré historické osudy Palárikova se zrcadlí i v jeho jménu v průběhu staletí:

1248 – Meger, 1570 – Megyer, 1690 – Puszta (Pustý) Megyer, 1725-1863 – Tót Megyer, 1730 – Új Károly, 1786 – Magyer, 1918-1938 – Slovenský Meder, 1938-1945 – Tótmegyer, 1945-1948 – Slovenský Meder, od roku 1948 – Palárikovo. (katolický kněz Ján Palárik byl slovenský národní buditel a spisovatel žijící v letech 1822-1870).

K hlavním pozoruhodnostem Palárikova patří zámek z r. 1730, farní kostel (1745), nejstarší slovenská bažantnice založená r. 1752.

 Považská Bystrica – Slovensko

Vzájemné kontakty Zubří a Považské Bystrice se tradují už desítky let, smlouva o spolupráci byla v Zubří podepsána 4. dubna 2009.

Považská Bystrica je město ležící v severozápadním Slovensku mezi Trenčínem a Žilinou, navěky svázané s pravěkou páteří Slovenska – Váhem. Příznivé klíma malé kotliny obehnané prstencem hor, úrodná půda náplavového kužele a nivy říčky Domanižanky i výhodná poloha na důležité obchodní cestě vedoucí při toku Váhu zde přilákala človeka už v dávnych dobách. Stopy nejstaršího osídlení představuje několik úlomků kanelované keramiky bádenské kultury z pozdní kamenné doby, staré asi 4500 let.

První písemná zmínka o Považské Bystrici se však váže až s rokem 1316. Písemná zmínka o hradě z roku 1316 se spojuje se jménem Matúš Čák Trenčiansky.

Město Považská Bystrica je v rámci nového územněsprávního členění Slovenské republiky od července 1996 sídlem nově vytvořeného okresu Považská Bystrica v Trenčínském kraji. Ve měste Považská Bystrica žije cca 42 000 obyvatelů.

 

zdroj:www.mesto-zubri.cz

Sdílet.

About Author

Zanechat komentář