Mateřská škola Zubří

Mateřská škola Zubří

Naše škola byla založena 1. září 1980 jako MŠ n. p. Gumárny Zubří. Skládá se ze dvou budov, které jsou propojeny chodbou. V hlavní části byly čtyři třídy MŠ a ve vedlejší budově dvě oddělení jeslí. Stravování zajišťovala jedna kuchyň společně pro MŠ i jesle. V průběhu let se měnil počet tříd v závislosti na počtu dětí docházejících do MŠ.

K 1. 9. 1990 byla zrušena MŠ Gumárny I a děti i zaměstnanci přešli do naší školy. Částečně bylo převezeno i vybavení a hračky. Otevřeny byly čtyři třídy.

K 1. 7. 1993 převzala naši MŠ obec Zubří, došlo k uzavření MŠ I a i v tomto případě všechny děti a zaměstnanci přešli k nám.

K 1. 9. 1995 bylo zapsáno do MŠ 115 dětí a tím došlo k otevření pátého oddělení v budově bývalých jeslí, které byly zrušeny. Třída se velmi pěkně zařídila a děti zde mají dostatečný prostor pro individuální činnosti.

K 1. 1. 2001 vstoupila naše škola do právní subjektivity, stala se samostatně hospodařící jednotkou, ale i nadále je jejím zřizovatelem, nyní už město Zubří.

Poloha školy je uprostřed sídliště, ale k přírodě máme blízko. Děti mají k dispozici velkou zahradu s množstvím průlezek, houpaček, pískovišť a skluzavek. Byly zde vysazeny jehličnany i listnaté stromy, které by měly poskytnout dětem nejen estetické prostředí, ale i možnost praktického využití při hrách v letních dnech. Mateřská škola se vždy zapojovala do veřejných vystoupení – pěvecký nebo gymnastický kroužek.

Zaměření školy je již několik let stejné a to v oblasti ekologie. Poloha Zubří je uprostřed krásných Beskyd, s výhledem na horu Radhošť. Máme to štěstí, že je kolem nás plno lesů, hor, řek a potoků. Proto se snažíme dětem vštěpovat lásku k přírodě a svému okolí a tím i lásku člověka k člověku. Školní vzdělávací program jsme zaměřili tímto směrem, protože už máme mnoho zkušeností a dobrých výsledků při práci s dětmi. Děti jsou ve smíšených třídách a tím můžeme individuálně pracovat dle potřeb a zaměření jednotlivých oddělení – to vše se společným cílem. Již několik let pracujeme s tematickými plány, což nám nyní při tvorbě a realizaci nového školního programu velmi pomáhá. Ve škole pracují kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují vysokou úroveň výchovně-vzdělávacího procesu při práci s dětmi.

Jednotlivé třídy jsou plně vyhovující pro plnění nového školního vzdělávacího programu. Pedagogové mají dostatečné množství materiálního zabezpečení pro jejich práci – didaktické pomůcky, výtvarný materiál, hračky, obrázkový materiál, knihy,…

Kontakty

Adresa:
Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, 756 54 Zubří

Provozní doba školy:
6:15 hodin – 16:00 hodin

IČ: 70874581

Telefon:
571 659 275

Mobil:
732 887 991

Telefon školní jídelna:
571 659 212

Zřizovatel:
Město Zubří
U Domoviny 234, 756 54 Zubří

E-mail:
mat.skola.zubri@seznam.cz

Internetové stránky:
www.skolkasidliste.estranky.cz