ZPRÁVA ODDÍLU KUŽELEK HISTORIE – TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA GUMÁRNY ZUBŘÍ – ODDÍL KUŽELEK 60 LET (1963-2023):

0

Začátky kuželek v Zubří se datují od roku 1963, kdy se postavila budova kuželny a ubytovny a začíná se tvořit oddíl kuželek pod hlavičkou TJ Zubří. V roce 1964 byla budova dostavena a mohlo se začít hrát. Mezi zakládající členy oddílu kuželek patřili Květoslav Béna, Albín Krupa, Jaroslav Pavlát st., Rostislav Opěla a další. V původním plánu byla jen jednopatrová budova kuželny. Druhé patro s ubytovnou bylo až následně doprojektováno na žádost tehdejšího vedení Gumáren Zubří, aby fabrika získala ubytovací kapacitu pro své zaměstnance. Zpočátku se hrálo na asfaltových drahách a kuželky se stavěly ručně. Na mistrovské zápasy chodila stavět shozené kuželky zuberská mládež, nebo si hráči stavěli sami a na tréninku si kuželky většinou stavěli samotní hráči. Pro dokreslení, mistrovský zápas hrálo 6 mužů a celkově družstvo naházelo 600 hodů (tzn. každý hráč 100). Mezitím musel každý hráč 200 hodů napsat do zápisu o utkání a 200 hodů postavit. 100 hodů bylo na přípravu. Takové utkání bylo velice náročné.

V roce 1979 byly po 15 letech provozu černé asfaltové dráhy nahrazeny dráhami saduritovými v zelené barvě (na nich se hrálo až do dubna 2019). Následně, v roce 1982 byly postaveny bubnové automatické stavěče kuželek, které vydržely v provozu neuvěřitelných 26 let, do roku 2008. Hra se stala příjemnější, protože jsme již nemuseli zajišťovat dobrovolníky na stavění shozených kuželek. V roce 2008 byla zahájena částečná rekonstrukce prostor kuželny a původní bubnové stavěče byly nahrazeny novými řetízkovými stavěči tuzemské výroby. Tyto nové automatické stavěče měly svoji zobrazovací jednotku a byly již také napojeny na počítač, takže zápis se pak jen do počítače ručně přepsal (Excel). Následně stačilo na tiskárně vytisknout a poslat e-mailem vedoucímu soutěže. Řetízkové stavěče již byly také o jeden stupeň nad původními bubnovými, protože se nekroutily šňůry od kuželek. Mimo výměnu automatických stavěčů kuželek se také podařilo provést generálku sociálního zařízení, následně se ze starých dvou místností postavila zbrusu nová kuchyňka, tím se podařilo zkulturnit celkové prostory kuželny. Také se položila nová podlahová krytina v hlavních prostorách kuželny. V tomto stavu vydržela kuželna až do roku 2019. O to aby stavěče fungovaly, se starali po celou dobu především Jarda Zeman, Jirka Křenek, Radim Krůpa a Petr Pavelka. V tom samém roce 2019 budova kuželny a ubytovny ustupuje výstavbě nového lékařského domu a kodusu (dům s pečovatelskou službou) a my se stěhujeme do zcela nové kuželny v budově MA (multifunkční areál), který je postaven na místě bývalého koupaliště a sauny. Posunujeme se tedy jen o pár desítek metrů na západ a zůstáváme na stejné ulici. V nové kuželně, která je postavená v prvním patře multifunkčního areálu, máme k dispozici dvoudráhovou kuželnu (technické vybavení – stavěče, náhozové desky, dráhy, podavač a dopravník koulí, počítač, dotykový ovládací pult – je od firmy JaR Digital). Náhozové desky jsou v černožluté barevné kombinaci a dráhy jsou zelené. Zobrazovací jednotka již není jako dříve (diody, žárovky), ale používají se již LCD obrazovky. Ovládací pult je ve formě dotykové obrazovky, žádná tlačítka. Jedná se o nejnovější typ ASK, který byl k vidění na MS kuželek 2019 v Rokycanech. Součástí kuželny je také patrové hlediště, kaskádový strop s osvětlením, které nijak neoslepuje hráče při hře, kuchyňka, klubovna, sklad a šatny s WC a sprchou. Zápisy o utkání se již generují samy v počítači a celý zápas je k vidění online v průběhu hry, na stránkách kuželkářského svazu. V areálu MA je k dispozici kromě kuželny také koupaliště s ohřívanou vodou a tobogány, wellness centrum, fitness centrum a restaurace s dětskou hernou. V klubovně kuželny má od roku 2019 také své oficiální sídlo Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří, z.s., pod kterou náš kuželkářský oddíl patří.

V průběhu těchto 60 let činnosti oddílu jsme se účastnili s „A“ týmem krajského přeboru (dříve olomoucký, pak moravskoslezský a posledních 10 let zlínský), s „B“ týmem meziokresního přeboru (VS, NJ, PR). Aby pro mužskou kategorii vyrůstala nová generace hráčů, účastnili se krajského přeboru také dorostenci. Tzn. v období 80-90 let, hrála dvě družstva šestičlenná a jedno družstvo tříčlenné. Zajímavostí bylo, že vždy po tréninku, nebo zápasu, usedali hráči společně vzadu v klubovně a hráli Taroky (tehdy velmi oblíbená karetní hra). Mimo to jsme se účastnili různých turnajů po republice, družebně jsme hráli s celkem Berlína. V Zubří se uskutečňovala utkání „Jaroslavové „ proti „Zbytku světa“, nebo do dnešních dnů fungující „Silvestrovské koulení“. Dlouhé roky probíhala v zuberské kuželně soutěž odborářů z Gumáren Zubří, nebo Tesly Rožnov. Od roku 2013 probíhá amatérská soutěž s názvem ZALK – zuberská amatérská liga kuželek.

Jednou za rok probíhají přebory oddílu, odkud se nejlepší jednotlivci nominují do okresních či krajských přeborů. V letech minulých se stali okresními přeborníky J. Pavlát nebo J. Dvořák. V současné době se již hrají jen krajské přebory, ze kterých je možný přímý postup na mistrovství republiky. V kategorii seniorů nad 50 let dosáhli na krajských přeborech úspěchů Radek Vetyška, nebo Luboš Krupa, kteří se nominovali na republikové přebory. To samé se podařilo později i Ludmile Satinské v kategorii žen. Zřejmě nejúspěšnějšími hráči historie kuželek v Zubří jsou Ing. Jan Krupa, který byl v juniorském reprezentačním výběru tehdejšího Československa a v této kategorii se zúčastnil MS a Jaroslav Bok, který hrál úspěšně 1. kuželkářskou ligu v dresech Vsetína a Luhačovic.

Ve funkci předsedy oddílu kuželek se vystřídalo za tu dobu 60 let celkem 5 lidí. Prvním předsedou oddílu byl Albín Krupa, následně Rostislav Opěla (až do roku 1985), pak Emil Grenar (1985-1990), následně Jan Krupa st. (1990 – 2008) a naposledy Radim Krůpa (2008-doposud).

V posledních letech je možno vidět zvýšený zájem o kuželky. Před 15 lety jsme měli jen jedno družstvo (MOP – 4 hráči). Dnes jsou do mistrovských soutěží zapojena tři družstva dospělých a jedno družstvo dorostenců. „A“ družstvo hraje krajský přebor zlínského kraje (6 hráčů) a „B“ a „C“ družstva se účastní soutěže meziokresní přebor VS, PR, NJ (4 hráči). Starší žáci a dorostenci se účastní krajských turnajů své kategorie a také postupně zapojují do zápasů v dospělých kategoriích.

Kuželna je navíc rok od roku stále více využívána veřejností ze Zubří a blízkého okolí, což nás velice těší. Kuželky nejsou fyzicky namáhavým sportem a lze je hrát od 12 do 100 let. Proto, pokud máte zájem o hru, ať už pasivně nebo aktivně, jste u nás vítáni.

Naše poděkování patří subjektům a firmám, které nás dlouhodobě podporují. Bez této finanční podpory by to nešlo. Mezi hlavní partnery našeho kuželkářského oddílu patří: Město Zubří, MŠMT – NSA, ROBE Lighting, CS Cabot, ČEPS, PEIP – lighting, Elektro S.M.S. a Brixton – stavitelství. Další poděkování patří bývalým i současným členům oddílu, kteří se starali a starají o chod oddílu.

Historie účasti družstev kuželkářského oddílu TJ Gumárny Zubří – v jednotlivých sezónách + milníky chodu oddílu

Od sezóny 2022/2023 zpět k začátkům. Historie zuberských kuželek sahá až do roku 1963, kdy byl oddíl kuželek  založen a v roce 1964 se postavila budova kuželny s ubytovnou (zbouráno v roce 2019 a nahrazeno kuželnou novou). Stále jsme součástí Tělovýchovné jednoty Gumárny Zubří, z.s., která v současné době sdružuje celkem 7 zuberských sportovních oddílů (gymnastky, SPV, lyžaři, šachisté, tenisté, turisté a kuželkáři).

Zde je vždy jen krátké shrnutí k dané sezóně. Kompletní roční zprávy k činnosti oddílu, výsledky utkání a tabulky s výkony jednotlivých hráčů, fotografie a další podrobnosti jsou k vidění zde:

WEBové stránky našeho o ddílu: www.kuzelky-zubri.webnode.cz

FACEBOOKový profil našeho oddílu: https://www.facebook.com/kuzelkyzubri

FOTOGRAFIE: https://kuzelky-zubri.webnode.cz/

VÝSLEDKY UTKÁNÍ: https://www.kuzelky.com

Krajský kuželkářský svaz: http://www.kksz-kuzelky.cz/

Členská základna v roce 2023 (hráči s registračním průkazem a aktivním zapojením do mistrovských utkání) – Adam Jaroslav, Adámek Ota, Adámek Vladimír, Janošek Roman, Jurajda Robert, Jurka Jaroslav, Krůpa Radim, Macháček Miroslav, Pavlát Jaroslav, Pavlíček Petr, Pšenica Libor, Šturma Josef, Satinská Ludmila, Satinský Jiří, Štěpánek Martin, Vančura Libor, Vetyška Radek, Zeman Václav a Zepřálka Patrik. Mládež: Adam Martin, Diviš Marek, Křesťan Marek, Lacina Patrik, Leška Tomáš, Lešková Simona, Pavlica Jakub, Stolarik Samuel a Zbranek Josef. Dále další členové oddílu, vše bývalí hráči, kteří se nyní aktuálně zápasů neúčastní – Jiří Křenek, Jan Krupa, Lubomír Krupa, Jaroslav Pavlíček, Radek Skalka, Josef Skalka, Emil Grenar, Josef Randus, Václav Adámek, Jiří Ondřej, Štěpán Krůpa, Štěpán Krupa, Dušan Cibulec, Petr Pavelka, Filip Vrátný a Jiří Slovák).

Sezóna 2022/2023. Nyní rozehraná. V soutěžích jsou nasazena tři družstva dospělých. „A“ v KP Zlín, „B“ a „C“ v MOP VS, NJ, PR a mládež se účastní krajských mistrovských turnajů. Slavíme výročí 60 let od založení kuželkářského oddílu v Zubří a jsme rádi, že v tomto jubilejním roce máme v soutěžích takové rekordní množství družstev. „A“ družstvo je po podzimní části na 1. místě krajského přeboru Zlín. „B“ a „C“ družstva v této sezóně hrají meziokresní přebor a „B“ je na 1. místě a „C“, kde hrají především naši dorostenci je na místě posledním. Žáci a dorostenci dosahují dobrých individuálních výsledků ve svých krajských turnajích.

Sezóna 2021/2022. V soutěžích jsou po delší době nasazena dvě družstva dospělých. „A“ v KP Zlín, „B“ v MOP VS, NJ, PR. Mládež se účastní krajských mistrovských turnajů. Celou sezónu jsme po dvou předchozích letech dokázali dohrát. „A“ skončilo na šesté pozici a „B“ na čtvrté pozici.

Sezóna 2020/2021. V soutěžich jsou po delší době nasazena dvě družstva dospělých. „A“ v KP Zlín, „B“ v MOP VS, NJ, PR. Družstvo „A“ má odehráno 4 utkání (4 výhry a 1. místo v tabulce), družstvo „B“ má odehráno 1 utkání (prohra) a sezóna je v měsíci říjnu nejdříve přerušena a později pak i ukončena z důvodu pandemie koronaviru. Dále je připraveno družstvo dorostenců (6 hráčů), které se mělo účastnit krajských turnajů dorostu – tyto turnaje z důvodu pandemie koronaviru ani nezačaly.

V KP Zlín jsou v posledních letech obvykle našimi soupeři družstva Vsetín, Bojkovice, Slavičín, Bylnice, Kelč, Valašské Meziříčí, Zlín, Machová, Kroměříž (Slavia a KK) a Chropyně. V MOP VS, NJ, PR jsou to obvykle družstva (Kelč, Frenštát p. R, Nový Jičín, Lipník n. B. Hranice, Bílovec, Odry a Sedlnice, Vedoucími družstev jsou většinou: Jirka Křenek, Radek Vetyška, Mirek Macháček, Jarda Jurka, Ota Adámek, Vašek Zeman, Vladimír Adámek, nebo Patrik Zepřálka.

Sezóna 2019/2020. Po 55 letech se stěhujeme ze staré kuželny do nové dvoudráhové kuželny v MA. Stěhování proběhlo velmi rychle, především díky obrovské aktivitě všech členů oddílu kuželek. V soutěži máme jedno družstvo dospělých. „A“ v KP Zlín. Soutěž má odehráno 21 kol. My jsme na 10. místě ze 14 celků a 5 kol před koncem je soutěž ukončena z důvodu koronaviru. Dále se v této sezóně po velmi dlouhé době podařilo vytvořit nové družstvo dorostu, které začíná trénovat, ale ještě nejezdí na krajské turnaje. Dokoupili jsme vybavení (hlavně dresy pro dorostence) a zajistili také černé polo trička od firmy Adidas, především na cesty na venkovní zápasy.

Sezóna 2018/2019. V soutěži máme jedno družstvo v KP Zlín. Skončili jsme na 4. místě z 13 družstev. Připravujeme se na opuštění staré kuželny, která se bude bourat.

Sezóna 2017/2018. V soutěži máme jedno družstvo v KP Zlín. Skončili jsme na 2. místě z 13 družstev. Vyrovnání nejlepšího výsledku v historii kuželek v Zubří. Jdeme s dobou a založili jsme vlastní facebookový profil @kuzelky-zubri + fotografie www.rajce.net

Sezóna 2016/2017. V soutěži máme jedno družstvo v KP Zlín. Skončili jsme na 6. místě z 12 družstev. Radek Vetyška vyhrál krajské přebory jednotlivců nad 50 let a nominoval se na celostátní finále do Teplic.

Sezóna 2015/2016. V soutěži máme jedno družstvo v KP Zlín. Skončili jsme na 2. místě z 12 družstev a dosáhli jsme tak nejlepšího výsledku v historii. Během této sezóny měníme barvu dresů. Nejdříve jsme zajistili nové teplákové soupravy v černožluté kombinaci a následně také žluté dresy, vše od firmy Adidas (místo dosavadní bílo modré varianty). Probíhá focení do kalendáře „Zuberský sport 2016“.

Sezóna 2014/2015. V soutěži máme jedno družstvo v KP Zlín. Skončili jsme na 9. místě z 12 družstev. „B“ družstvo hraje v amatérské soutěži ZALK s názvem „Marodi“ a tuto soutěž vyhrává.

Sezóna 2013/2014. Do soutěží jsme po dlouhých dvaceti letech přihlásili dvě družstva. V krajském přeboru Zlín hrál „A“ team a v meziokresním přeboru VS, NJ, PR hrál „B“ team. Oba dva celky si vedly velice dobře. V meziokresním přeboru skončili naši kuželkáři z rezervního družstva na pěkném druhém místě. K jednotlivým zápasům nastupovali v této sestavě: Jiří Křenek, Jan Krupa, Jaroslav Pavlát, Jaroslav Jurka, Josef Šturma, Dušan Cibulec, Libor Vančura, Jiří Ondřej a Štěpán Krůpa. V krajském přeboru zlínského kraje se naše družstvo umístilo na bronzové příčce z 13 celků. V jarní části sezóny jsme se dokonce umístili na 1. místě (žádné jiné družstvo nenahrálo tolik bodů jako my.) Sestava „A“ družstva: Miroslav Macháček, Lubomír Krupa, Ota Adámek, Radek Vetyška, Jaroslav Adam, Roman Janošek, Jiří Slovák a Radim Krůpa. V roce 2014 jsme zřídili vlastní webové stránky www.kuzelky-zubri.webnode.cz., které informují o dění v našem kuželkářském oddílu. Na konci roku 2014 nám Město Zubří opravilo toalety a ze starých dvou malých místností nechalo postavit zbrusu nový krásný bufet s kuchyňskou linkou, ledničkou a teplou vodou.

Sezóna 2012/2013. V soutěži máme jedno družstvo v KP Zlín. V této soutěži je naše družstvo premiérově. Do této soutěže jsme postoupili z meziokresního přeboru. Jako již tradičně jsme měli jarní část lepší než tu podzimní. Jako nováčkovi tohoto KP se nám nevedlo vůbec špatně a z celkového počtu 14 účastníků jsme obsadili konečné sedmé místo, což lze považovat za úspěch. Předseda oddílu kuželek Radim Krůpa se stává statutárním předsedou celé Tělovýchovné jednoty Gumárny Zubří a zůstává nadále i předsedou oddílu kuželek. V roce 2013 slavíme výročí 50 let od založení oddílu kuželek (den otevřených dveří, slavnostní výroční schůze s oceněním kuželkářů, kteří se nejvíce zasloužili o rozvoj kuželkářského sportu v Zubří a reportáž na TV Beskyd). V tento rok se také rozjela prvním rokem soutěž ZALK.

Sezóna 2011/2012. V tomto ročníku se naše družstvo účastnilo tradiční soutěže meziokresní přebor Přerov, Nový Jičín, Vsetín. Do nižší soutěže jsme šli dobrovolně (nedostatek hráčů a peněz pro KP MS a také hraje roli dojezdová vzdálenost). I když začátek soutěže neprobíhal podle našich představ, tak jarní část sezóny se již odvíjela zcela dle našich not. Celou soutěž se nám podařilo vyhrát, čímž jsme si zajistili postup do vyšší soutěže. Pro sezónu 2012/2013 se přihlásíme do krajského přeboru Zlínského kraje. Zápasy budou pro nás zajímavější, protože nás čekají nové kuželny, na kterých jsme dlouho nehráli (v minulosti jsme hráli krajský přebor SM kraje, nebo ještě dříve OL kraje). Sestava: Jiří Ondřej, Roman Janošek, Lubomír Krupa, Jaroslav Jurka, Jiří Křenek, Jaroslav Adam, Jaroslav Pavlát, Radek Skalka, Josef Šturma a Radim Krůpa.

Sezóna 2010/2011. V této sezóně máme ve hře jedno družstvo v KP SM. Nehrajeme příliš důstojnou roli a rozhodujeme se, že příští rok raději budeme hrát meziokresní přebor. Skončili jsme na 12. místě z 13 družstev (8 výher, 1 remíza a 15 proher). V této soutěži jsme byli jen jeden rok a našimi soupeři byla tato družstva (poslední rok v KP SM): TJ Unie Hlubina, TJ Sokol Bohumín, KK Lipník n. B., TJ Frenštát, TJ Opava, Minerva Opava, VOKD Poruba, Spartak Bílovec, Sokol Michálkovice, SKK Ostrava, TJ Odry a TJ Nový Jičín.

Sezóna 2009/2010. V této sezóně máme ve hře jedno družstvo v MOP VS, NJ, PR. Celou soutěž jsme s přehledem vyhráli (18x výhra a 2x porážka) a postoupili do vyšší soutěže – krajského přeboru MS kraje.

Sezóna 2008/2009. V tomto období, na přelomu měsíců března a dubna, po ukončení sezóny 2007-2008, probíhá částečná rekonstrukce prostor kuželny. Hlavní částí této rekonstrukce je výměna starých bubnových stavěčů za nové řetízkové stavěče tuzemské výroby, výměna podlahových krytin, malování, úprava šaten, atd… Máme jedno družstvo v meziokresním přeboru. Začátek sezóny (podzim 2009) již hrajeme s novými ASK (automatické stavěče kuželek).

Sezóna 2007/2008. V této sezóně máme v soutěžích přihlášeno jedno družstvo v meziokresním přeboru. Dochází ke změně ve vedení kuželkářského oddílu a Jana Krupu st. střídá ve funkci předsedy oddílu Radim Krůpa.

Sezóna 2006/2007. V této sezóně jedno družstvo v MOP.

Sezóna 2005/2006. V této sezóně jedno družstvo v MOP.

Sezóna 2004/2005. V této sezóně jedno družstvo v MOP. Sestava: Václav Adámek, Ota Adámek, Jaroslav Dvořák, Jan Krupa ml., Štěpán Krupa, Lubomír Krupa, Radím Krůpa, Jiří Křenek, Jiří Ondřej, Roman Janošek.

Sezóna 2003/2004. V této sezóně jedno družstvo v MOP.

Sezóna 2002/2003. V této sezóně jedno družstvo v MOP. Sestava: Václav Adámek, Jan Krupa ml., Lubomír Krupa, Jiří Křenek, Jiří Ondřej, Roman Janošek, Jiří Slovák, Jan Vojkůvka.

Sezóna 2001/2002. V této sezóně jedno družstvo v MOP.

Sezóna 2000/2001. V této sezóně jedno družstvo v MOP.

Sezóna 1999/2000. V této sezóně jedno družstvo v MOP.

Sezóna 1998/1999. V této sezóně jedno družstvo v MOP.

Sezóna 1995/1996. V této sezóně máme jedno družstvo a hrajeme MOP VS, PR, NJ. Sestava: Václav Adámek, Jaroslav Dvořák, Emil Grenar, Jan Krupa, Lubomír Krupa, Radim Krůpa, Jiří Křenek, Vlado Petrov, Josef Skalka, Jiří Slovák, Miroslav Štroblík, Josef Randus, Libor Vančura, Jan Vojkůvka.

Sezóna 1992/1993. V této sezóně jedno družstvo v MOP.

Sezóna 1989/1990. V této sezóně „A“ družstvo v KP SM, „B“ družstvo MOP a dorostenci v KP Zlín, Olomouc. Tímto rokem také končí dorostenci v klasické mistrovské soutěži (3 členná družstva).

Co se týče dorostenců, tak poslední generace, které hrály mistrovské soutěže vypadaly takto. Do roku 1980 to byli (Jan Krupa, Eduard Segrado, Jirka Budinský, Michal Klaus). Do roku 1983 to byli (Josef Malina, Miroslav Chromela). Do roku 1986 to byli (Jaroslav Pavlíček, Radek Skalka, Josef Šturma, Libor Vančura a Marie Jančálková). A poslední generace 1986-1989 to byli (Josef Randus, Martin Šustáček, Jiří Slovák, Petr Pavelka a Radim Krůpa), družstvo trénovali a na zápasy s dorostem jezdili především tito členové oddílu kuželek (Jan Krupa st., Jaroslav Pavlíček st., Jarda Zeman, Emil Grenar, Vlado Petrov, Jiří Plandor a Jirka Křenek).

Od roku 1990 již dorostenci jako družstvo nepůsobili, ale trénovali a postupně se zapojovali do mistrovských zápasů dospělých družstev. V letech 1990-1992 to byli (Ota Adámek, Roman Janošek, Miroslav Štroblík) – družstvo trénovali Jirka Slovák a Radim Krůpa. Pak už noví mladí hráči přibývali jen sporadicky (Štěpán Krupa a za 4 roky téměř jmenovec Štěpán Krůpa). Až v roce 2019 se s novou kuželnou zájem zuberské mládeže o kuželky opět více zvedá a máme nové družstvo žactva a dorostu (Martin Adam, Marek Diviš, Tomáš Leška, Patrik Lacina, Jakub Pavlica, Filip Vrátný, Marek Křesťan, Josef Zbranek a Matěj Mitáš), o které se stará Radim Krůpa. Postupně se družstvo rozrostlo o další mladé hráče (Simona Lešková, Samuel Stolarik) a od sezóny 2022/2023 přebírá od Radima Krůpy starost o žáky a dorostence čtveřice Macháček, Satinská, Vetyška a Vančura.

Sezóna 1984/1985. V této sezóně se hraje KP OL. Sestava: Jaroslav Bok, Jiří Křenek, Jan Vojkůvka, Karel Rajnoch, Miroslav Štroblík, Jaroslav Pavlíček st., Jan Krupa ml., Jaroslav Dvořák, Emil Grenar. Josef Skalka. Družstva v soutěži: Loko Olomouc, Zora Olomouc, ZTS Olomouc, Zbrojovka Vsetín, Tatran Litovel, Sigma Hranice, Spartak Přerov, TJ Valašské Meziříčí.

V osmdesátých letech hraje „A“ družstvo krajský přebor OL nebo SM (6x 100 HS). „B“ družstvo MOP VS, NJ, PR (4x 100 HS) a družstvo dorostu hraje krajský přebor (3x 100 HS) (zlínský a olomoucký kraj společně).

———————–

Věříme, že ani v dalších letech zájem o tuto hru upadat nebude a oddíl kuželek bude i nadále patřit k tradičním a aktivním zuberským spolkům.

 

Kontakt: krupa.radim@seznam.cz, tel: 731 478 108

Zpracoval: Radim Krůpa, předseda oddílu

Sdílet.

About Author

Zanechat komentář