ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Zubří 16.12.2021

0

1. Zahájení, schválení programu
2. Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Dotazy k činnosti RM
5. VaK Vsetín – SOMV – majetkové záležitosti
6. OZV o místním poplatku za obecní systém odpad. hospodářství
7. Rozpočtové opatření RO ZM 8/2021
8. Program rozvoje města – aktualizace
9. Střednědobý výhled rozpočtu do r. 2026
10. Programová podpora města 2022
11. Rozpočet pro rok 2022
12. Odměny pro členy výborů a komisí
13. Forenzní Audit
14. Přísedící soudu 2022 – 2026
15. Bezúplatný převod pozemků – Zlínský kraj
16. Cena vodného a stočného pro rok 2022 – informace
17. Diskuze

Sdílet.

Zanechat komentář