ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Zubří 17.6.2021

0


1. Zahájení, schválení programu
2. Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Dotazy k činnosti RM
5. ÚP Zubří – změna č.1
6. Prodej nemovité věci – pozemku p.č.3973/100 – vyhlášení záměru
7. Prodej nemovité věci – části pozemku p.č.2398 – pan Janča
8. Směna nemovité věci – pozemků – Město Zubří – pan Pšenica
9. Koupě nemovité věci – pozemků – Gumárny Zubří, a.s.
10. Darování nemovité věcí – pozemků – pan Hlisnikowski
11. Pravidla pro přidělování bytu v DPS – informace
12. Účetní závěrka Zubří k 31.12.2020
13. Závěrečný účet 2020
14. Vyúčtování zálohy a oprávněné výše vyrovnávací platby MA Zubří s.r.o.
15. Rozpočtové opatření RO ZM 3/2021
16. Překlenovací úvěr na dotaci
17. Informace o probíhajících investičních akcích
18. Pokuta ÚOHS
19. Závěrečný účet SOM Vsetínsko za rok 2020
20. Diskuze

Sdílet.

Zanechat komentář