Římskokalitocká farnost Zubří pořádá přípravu na svátost biřmování

0

Svátost biřmování má přijmout 1x za život každý katolík starší 15 let
(které dovrší nejpozději v den udělení svátosti biřmování na podzim
2021).

Svátostí biřmování jste utvrzeni ve křtu, stáváte se křesťansky dospělými.

K přípravě na svátost biřmování se můžete hlásit na webu farnosti
www.farnostzubri.cz . Po vyplnění všech náležitostí budete přijati k
přípravě, ve které si více osvojíte znalost katechismu.

I když jste třeba přerušili život s církví a nejste pravidelnými
návštěvníky bohoslužeb, cestu k přípravě na svaté biřmování máte
otevřenou.

S případnými dotazy neváhejte kontaktovat na faře pana faráře či
pastoračního asistenta. Jsme vám k dispozici.

Přijměte toto srdečné pozvání.

Bc. Vojtěch Hýbl, pastorační asistent

Sdílet.

About Author

Zanechat komentář