JUDr. Ing. Martin Veselý

0

Při příležitosti nově otevřené rožnovské pobočky advokátní kanceláře KubicaPartners s.r.o. bych Vám rád představil sebe a také advokátní kancelář, ve které působím jako právník.

Jsem absolventem Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysokého učení technického v Brně (Ing.), Fakulty práva Univerzity Komenského v Bratislavě (Mgr.). Státní rigorózní zkoušku (JUDr.) jsem absolvoval na Fakultě práva Univerzity Karlovy v Praze. Dvacet let jsem se podílel na řízení velkých výrobních společností s ročním obratem dosahujícím až jednotek miliard Kč. Z toho více než 11 let jako generální či výkonný ředitel (CEO) a 7 let i jako místopředseda představenstva. Dnes jsem právník – manažer, který propojuje svou bývalou dlouholetou profesní zkušenost s řízením obchodních společností a získané technické vzdělání se svou současnou právní praxí v rožnovské pobočce advokátní kanceláře KubicaPartners s.r.o. se sídlem ve Frýdku-Místku. Advokátní kancelář působí především v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji. Právní služby poskytuje ve víceru jazyků; více na www.kubicapartners.cz.

Dlouholetá znalost podnikatelského prostředí mi umožňuje efektivně nastavovat smluvní podmínky dodavatelsko-odběratelských vztahů a tak eliminovat rizika z nesplacených dluhů, popřípadě umožnit efektivní výkon jejich vymáhání.  Stejně tak výše uvedené platí pro agendu pracovně-právních vztahů, finančního (daňového) a insolvenčního práva. Jako zkušený (krizový) manažer – právník poskytuji poradenství při podnikání a řízení podniků, zvláště pak v oblastech restrukturalizace a racionalizace řídících mechanizmů firmy a optimalizace (urovnávání) komplikovaných obchodních závazkových vztahů.

Právní praxe mou výše uvedenou zkušenost doplňuje o širokou agendu občansko-právních záležitostí, jako jsou např. smlouvy (dar, koupě, nájem, zápisy do katastrů nemovitostí …), rozvody, vypořádání společného jmění manželů, sousedské vztahy (např. věcná břemena) a agendu insolvenční, zvláště pak oddlužení fyzických osob podnikajících i nepodnikajících.

Poradím, pomůžu, sepíšu a za Vás vyřeším. Těším se na Vaši návštěvu v kanceláři ve 2. patře na ul. Palackého 195 v Rožnově pod Radhoštěm.

www.martin-vesely.cz

Sdílet.

About Author

Zanechat komentář