INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

0

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060695534 ve Vaší obci / městě:

Zubří

Dne Od Do
12.05.2020 7:30 19:30
Dne Od Do
19.05.2020 7:30 19:30
Dne Od Do
26.05.2020 7:30 19:30

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivéh o provozu distribuční sítě.

12.05.2020 (07:30 – 19:30) – plánovaná odstávka č. 110060695534

Zubří – Zubří, okres Vsetín

Bořkova

102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 190, 191, 192, 258, 294, 484, 498, 567, 586, 596, 660, 661, 662, 717, 825, 827, 828, 829, 830, 831, 951, 952, 953, 954, 958, 1038, 1045, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1154, 1154/PR, 1155, 1156, 1157, 1158, 1294, 1295, 1297, 1300, 1309, 1310, parc. č. 1739/2, parc. č. 1927/1, parc. č. 1950/7, parc. č. 1975, parc. č. 1991/5, parc. č. 1991/31, parc. č. 4982/2, parc. č. 4983/6, par.1739/1

Čertoryje

140, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 155, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 288, 291, 296, 777, 834, 835, 836, 955, 1041, 1097, 1551, parc. č. 2310/1

Drážky

378, 405, 862, 865, 884, 944, 1076, 1077, 1083, 1084, 1085, 1161, 1167, 1168, 1229, 1230, 1231, 1232, 1245, 1255, 1256, parc. č. 4136/14, parc. č. 4787/1

Dropávka

171, 172, 174, 175, 565, 566, 1117, 1119, 1124, 1139, 1486, parc. č. 2116

Galičky

325, 326, 328, 618, E8

Hlavní

62, 63, 81, 82, 83, 84, 86, 181, 460, 784, 826

Horní

101, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 135, 173, 176, 177, 182, 183, 186, 189, 483, 495, 558, 559, 560, 832, 844, 845, 846, 847, 948, 1042, 1044, 1144, parc. č. 2169

Josefa Holiše

119, 595, 1121, 1122, 1123, 1141, 1142

Josefa Pelikána

178, 179, 180, 184, 185, 564

K Prachovni

264

Ke Kapličce

50, 245, 246, 247, 256, 321, 673, 749, 750, 768, 787, 793, 794, 943

Machulky

302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 438, 439, 544, 841, 909, 1187

Na Boňkov

490, 496, 1235, 1461, 1462, parc. č. 4646/5

Na Galičky

329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 892, 906, 1699, parc. č. 4485, parc. č. 4487, parc. č. 4488, parc. č. 5031/1, parc. č. 5290/3

Na Hůrce

769, 779, 788, 941, 942, 1189, 1190, 1193, 1194, 1195, 1198, 1199, 1200, 1418, 1420

Na Kopci

379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 453, 454, 881, 883, 1246, 1248, 1251, 1252

Na Nivách

376, 377, 1244

Na Potoku

366, 368, 369, 369/X1, 372, 373, 375, 570, 587, 588, 610, 1078, 1079, 1080, 1223, 1225, 1243, 1460, parc. č. 4775/2

Nad Rozcestím

85, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 150, 193, 194, 196, 197, 198, 458, 833, 838, 949, 950, 957, 973, 1140

Nad Školou

524, 767

Nad Točnou

136, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 322, 323, 324, 435/2, 435, 479, 480, 848, 850, 959, 1183, 1302, 1303, 1304, 1305, parc. č. 2761

Pádoly

338, 339, 340, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 396, 541, parc. č. 5066/1, E5

Pod Čihadlem

356, 359, 360, 361, 362, 363, 457, 542, 613, 855, 871, 880, 893, 901, 1086, 1169, 1220

Pod Hůrkou

599, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 745, 746, 748, 789, 791, 792, 803, 819, 822, 1138, 1413

Pod Javorníkem

141, 143, 152, 295, 297, 298, 450, 590, 591, 592, 604, 609, 837, 842, 843, 1039, 1043, 1177, 1178, 1179, 1180, 1185, parc. č. 2397/4, E7

Pod Lipůvkou

104, 199, 200, 201, 202, 204, 556, 562, 606, 675, 718, 956, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1284, 1285, 1286, 1287, 1289, 1290, 1291, 1292, 1298, 1478, parc. č. 3489/16

Pod Obecníkem

133, 134, 137, 138, 139, 142, 437, 1181, 1182, 1299, 1301, 9002/12

Pod Ostrým

282, 283, 284, 286, 287, 290, 293, 1143, E18

Porubky

277, 278, 279, 280, 281, 305, 482, 605, 778

Převrátí

211, 212, 213, 215, 219, 220, 221, 222, 224, 497, 555, 568, 620, 658, 659, 747, 798, 800, 801, 802, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 971, 972, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1034, 1035, 1036, 1040, 1260, 1261, 1262, 1263, 1268, 1281, 1288, parc. č. 1282/4, parc. č. 1412/2, parc. č. 3489/61, parc. č. 3489/65

Randusky

265, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 451, 493, 582, 681, 724, 1270, 1271, 1272, 1273, 1277, 1278, E11

Sídlištní

964, 965, 966, 968, 969, 1132, 1133, 1134, 1137, 1401, 1403, 1406, 1408, 1411, 1412, parc. č. 3604/18, parc. č. 3604/24

Skalka

406, 407, 408, 409, 456, 552, 672, 1258, 1259

Staré Zubří

371, 410, 452, 543, 571, 583, 603, 612, 654, 657, 663, 671, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 863, 864, 866, 867, 868, 872, 882, 886, 887, 889, 891, 902, 903, 904, 905, 907, 1159, 1160, 1164, 1165, 1166, 1219, 1222, 1224, 1226, 1228, 1236, 1239, 1240, 1247, 1257, 9001, parc. č. 4093/58, parc. č. 4368/5

Starozuberská

87, 88, 270, 337, 345, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 364, 365, 367, 441, 550, 597, 611, 655, 656, 677, 680, 785, 786, 851, 852, 853, 854, 869, 870, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 888, 890, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 908, 1082, 1087, 1162, 1163, 1221, 1234, 1237, 1238, 1240/VE, 1249, 1427, 1428, 1429, 1431, 1432, 1434, 1438, 1440, 1442, 1443, 1445, 1446, 1448, 1449, 1451, 1452, 1453, 1606, parc. č. 1466, parc. č. 1467/3, parc. č. 1474/2, parc. č. 3973/11, parc. č. 4095/2, parc. č. 4102/15, č. 597/VE

Šafránová

127, 128, 839, 960

Školní

770, 945

U Bečvy

299

U Domoviny

64, 225, 226, 229, 231, 250, 580, 615, 665, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033

U Rozcestí

205, 207, 208, 209, 210, 214, 216, 218, 676, 809, 932, 933

U Tisu

187, 1094, 1095, 1096, 1098, 1120

U Traktorky

97, 98, 99, 203, 602, 1145, 1351, 1352, 1355, 1356, 1357, 1358, 1360, 1361, 1364, 1367, 1370, 1371, 1373, parc. č. 1553/8, parc. č. 1560/7, parc. č. 1561/1, parc. č. 1600/1, parc. č. 4093/99, parc. č. 1553/4. 15

Za Kovárnou

374, 886, 1081, 1227

Zemanky

398, 399, 401, 402, 403, 404, 455, 674, 885, 1170, 1233, 1241, parc. č. 4232/2

Zubří

1354, parc. č. 1553/1, parc. č. 3492/5, parc. č. 3604/3, parc. č. 4095/1, parc. č. 4851/1, E06

19.05.2020 (07:30 – 19:30) – plánovaná odstávka č. 110060696266

Zubří – Zubří, okres Vsetín

Čertoryje

140, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 155, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 288, 291, 296, 777, 834, 835, 836, 955, 1041, 1097, 1551, parc. č. 2310/1

Dropávka

565

Horní

116, 131, 132, 844, 1044

Machulky

302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 438, 439, 544, 841, 909, 1187

Nad Točnou

136, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 322, 323, 324, 435/2, 435, 479, 480, 848, 850, 959, 1183, 1302, 1303, 1304, 1305, parc. č. 2761

Pod Javorníkem

141, 143, 152, 295, 297, 298, 450, 590, 591, 592, 604, 609, 837, 842, 843, 1039, 1043, 1177, 1178, 1179, 1180, 1185, parc. č. 2397/4, E7

Pod Obecníkem

133, 134, 137, 138, 139, 142, 437, 1181, 1182, 1299, 1301, 9002/12

Pod Ostrým

282, 283, 284, 286, 287, 290, 293, 1143, E18

Porubky

277, 278, 279, 280, 281, 305, 482, 605, 778

U Bečvy

299

Zubří

E06

19.05.2020 (07:30 – 19:30) – plánovaná odstávka č. 110060696253

Zubří – Zubří, okres Vsetín

Drážky

378, 405, 862, 865, 884, 944, 1076, 1077, 1083, 1084, 1085, 1161, 1167, 1168, 1229, 1230, 1231, 1232, 1245, 1255, 1256, parc. č. 4136/14, parc. č. 4787/1

Galičky

325, 326, 328, 618, E8

Na Boňkov

490, 496, 1235, 1461, 1462, parc. č. 4646/5

Na Galičky

329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 892, 906, 1699, parc. č. 4485, parc. č. 4487, parc. č. 4488, parc. č. 5031/1, parc. č. 5290/3

Na Kopci

379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 453, 454, 881, 883, 1246, 1248, 1251, 1252

Na Nivách

376, 377, 1244

Na Potoku

366, 368, 369, 369/X1, 372, 373, 375, 570, 587, 588, 610, 1078, 1079, 1080, 1225, 1243, 1460, parc. č. 4775/2

Pádoly

338, 339, 340, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 396, 541, parc. č. 5066/1, E5

Pod Čihadlem

356, 359, 360, 361, 362, 363, 457, 542, 613, 855, 871, 880, 893, 901, 1086, 1169, 1220

Skalka

406, 407, 408, 409, 456, 552, 672, 1258, 1259, parc. č. 4132

Staré Zubří

371, 410, 452, 543, 571, 583, 603, 612, 654, 657, 663, 671, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 863, 864, 866, 867, 868, 872, 882, 886, 887, 889, 891, 902, 903, 904, 905, 907, 1159, 1160, 1164, 1165, 1166, 1219, 1222, 1224, 1226, 1228, 1236, 1239, 1240, 1247, 1257, 9001, parc. č. 4093/58, parc. č. 4368/5

Starozuberská

270, 345, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 364, 365, 367, 441, 550, 597, 611, 655, 656, 677, 680, 851, 852, 853, 854, 869, 870, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 888, 890, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 908, 1082, 1087, 1162, 1163, 1221, 1234, 1237, 1238, 1240/VE, 1249, 1427, 1428, 1429, 1431, 1432, 1434, 1438, 1440, 1452, 1606, parc. č. 4095/2, parc. č. 4102/15, č. 597/VE

Za Kovárnou

374, 886, 1081, 1227

Zemanky

398, 399, 401, 402, 403, 404, 455, 674, 885, 1170, 1233, 1241, parc. č. 4232/2

Zubří

parc. č. 4095/1, parc. č. 4851/1

26.05.2020 (07:30 – 19:30) – plánovaná odstávka č. 110060696272

Zubří – Zubří, okres Vsetín

Čertoryje

140, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 154, 155, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 288, 291, 296, 777, 834, 835, 836, 955, 1041, 1097, 1551, parc. č. 2310/1

Dropávka

565

Horní

116, 131, 132, 844, 1044

Machulky

302, 303, 304, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 438, 439, 544, 841, 909, 1187

Nad Točnou

136, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 322, 323, 324, 435/2, 435, 479, 480, 848, 850, 959, 1183, 1302, 1303, 1304, 1305, parc. č. 2761

Pod Javorníkem

141, 143, 152, 295, 297, 298, 450, 590, 591, 592, 604, 609, 837, 842, 843, 1039, 1043, 1177, 1178, 1179, 1180, 1185, parc. č. 2397/4, E7

Pod Obecníkem

133, 134, 137, 138, 139, 142, 437, 1181, 1182, 1299, 1301, 9002/12

Pod Ostrým

282, 283, 284, 286, 287, 290, 293, 1143, E18

Porubky

277, 278, 279, 280, 281, 305, 482, 605, 778

U Bečvy

299

Zubří

E06

Dle ustanovení § 25, odst. 5, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Sdílet.

About Author

Zanechat komentář