Žádosti o kompostéry

0

Město Zubří se pokusí získat dotace na pořízení domácích kompostérů pro občany. Prosíme tedy občany, kteří by případně měli o kompostér zájem, aby poslali předběžnou žádost o zapůjčení kompostéru na e-mailovou adresu dotaznik@mesto-zubri.cz

Žádosti se přijímají pouze do 15.04.2020!

V žádosti vyplňte své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a pozemek v k. ú. Zubří, na kterém by byl kompostér umístěn. Tato předběžná žádost slouží k průzkumu poptávky a zúčastnění občané budou, v případě schválené dotace a většího zájmu, upřednostněni.

Do evidence žádostí o kompostér budou zařazeny pouze žádosti, které budou doručeny na výše uvedený e-mail. E-mailová adresa žadatele, pak bude sloužit pro případnou další komunikaci mezi městem a žadatelem.

Podáním žádosti nevzniká žadateli nárok na zapůjčení kompostéru. V případě získání dotace obdrží kompostér ti žadatelé, kteří splní stanovené podmínky.

MěÚ, OV

Sdílet.

Zanechat komentář