Upřesnění informací k zápisu do 1. tříd pro rok 2020 / 2021

0

Vážení rodiče – zákonní zástupci,

ředitelství ZŠ Zubří Vás zve k zápisu do 1. ročníku školního roku 2020/2021. S vyplněným dotazníkem,
občanským průkazem a rodným listem dítěte, se žádostí o přijetí nebo odklad / lze stáhnout na webu školy
/se dostavte do budovy 1. stupně ZŠ, Školní 540 v uvedených dnech.

S ohledem na situaci koronaviru a doporučení MŠMT se dostavte bez přítomnosti dětí.
Upřednostňujeme a těšíme se na Vaši osobní přítomnost, která je pravděpodobně časově i organizačně
nejjednodušším řešením pro obě strany.

Alternativou je elektronická výměna informací pomocí emailu a předepsaných souborů . Tento způsob
je však podmíněn osobním stvrzením správnosti údajů, pokud nemáte certifikovaný podpis nebo datovou
schránku.

Upozorňujeme na zákonnou povinnost účasti na řízení zápisu – tzn. rodič, tak jak tak musí nějakým
způsobem dítě zapsat.

Popis zápisu: během krátkého administrativního setkání rodiče jen doručí vyplněné formuláře a
dostanou kód žáka, dojde ke stručnému sdělení informací pro přechod z MŠ na ZŠ.

Odklady školní docházky: Rodiče, kteří zvažují zralost svého dítěte pro školní docházku a přemýšlejí o
odkladu, žádáme, aby si již před schůzkou ujasnili priority z následujících důvodů:

  • k odkladu je nutné vyjádření specializovaného poradenského pracoviště – PPP Valašské Meziříčí,
    jehož provoz je a bude výrazně omezen – může být obtížné obstarání tohoto doporučení
  • škola potřebuje znát počty zapsaných žáků z organizačních důvodů

Žádáme Vás, proto, abyste se proto jednoznačně přiklonili k pevnému rozhodnutí (zápis / odklad) a
toto jednoznačně sdělili při přijímacím pohovoru, bez ohledu na legislativu a prováděcí předpisy.

V neobvyklých či sporných případech konzultujte tuto přípravu jak se stávajícími mateřskými školkami,
tak s budoucí školou – paní Martinátová – tel. 775101087

Termíny zápisu zůstávají nezměněny:

  • středa 15. 4. 2019 od 13:00 do 17:00 hodin
  • čtvrtek 16. 4. 2019 od 13:00 do 17:00 hodin

Mgr. Svatava Martinátová, zást. řed. pro 1. stupeň ZŠ Zubří

Sdílet.

Zanechat komentář