Činnost Rady seniorů

0

Na pondělí 20. května připravila Rada seniorů sportovní dopoledne. Bylo přihlášeno 39 zástupců spolků a organizací, které ve městě pracují – TJ- Sport pro všechny, TJ–odbor turistiky, ČSŽ–Klub žen, ČČK Staré Zubří, SPCCH, Svaz zahrádkářů. Ranní déšť některé přihlášené odradil, ale přesto je možno účast 24 soutěžících hodnotit jako velmi dobrou.

Soutěž zahájil starosta města Ing. Lubomír Vaculín, který všem popřál hodně úspěchů a sportovního štěstí. Soutěžící byli seznámeni s pravidly a průběhem soutěží.

Nejdříve se zápolilo na dvou hřištích v pétanque, do finále postoupila z každé skupiny dvě družstva. První místo obsadilo družstvo ve složení Jan Lacina, Dagmar Lacinová, Anna Zemanová (TJ – turistický oddíl), druhé místo získalo družstvo ve složení Drahomíra Halamíčková, Svatava Opálková, Jana Pavelková (SPCCH) a na třetím místě skončilo družstvo ve složení Blažena Holišová, Zdenka Mičkalová, Daniela Rudolfová (TJ – turistický oddíl).

Po slavnostním vyhodnocení pokračovalo sportovní klání soutěží dvoučlenných družstev ve hře mölkky. Na prvním místě se umístily Jarmila Janíčková a Hana Omelková (ČSŽ – Klub žen), druhé místo patří Věře Kulpové a Jaroslavě Limové (TJ – SPV) a třetí místo získaly Anna Mořkovská a Jana Pobořilová (ČČK Staré Zubří).

Všichni soutěžící si zaslouží pochvalu za odvahu a nasazení, protože většina z nich hrála obě hry poprvé. Poděkování patří vedení města za aktivní účast a ceny vítězům, zaměstnancům za technickou pomoc, členkám Rady seniorů a rozhodčím za přípravu a organizaci. Věříme, že příští ročník bude ještě úspěšnější, že bude možno využít vybudovaného hřiště pro petanque a že se nám podaří zapojit i další aktivní seniory.

Za Radu seniorů Anna Oplatková

zdroj: https://www.mesto-zubri.cz/cinnost-rady-senioru/d-12300

Sdílet.

Zanechat komentář