Kam s kovovým odpadem?

0

V rámci rozšíření možnosti třídění odpadů Město Zubří oznamuje, že je již v našem městě možné třídit další komoditu, a to kovové obaly. Kovové obaly je možné vkládat do žlutých 1100 l sběrných kontejnerů na plastové odpady, nebo je odvézt do sběrného dvora.

V průběhu 14 dnů budou na sběrných nádobách na plast umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne.

Co do nich patří? Kovové obaly od potravin (např. plechovky, konzervy, železo apod.), hliník a nápojové plechovky z něj vyrobené, hliníkové nádobí a další.

Co do nich nepatří? Kovové obaly od nebezpečných látek, fólie z hliníku spojené s dalším jiným materiálem (obaly od instantních polévek apod.)

Město by znovu chtělo apelovat na občany, ať do sběrných kontejnerů vhazují jen ten odpad, pro který jsou určeny.

Sdílet.

Zanechat komentář