Volební systém do Evropského parlamentu

0

Před komunálními volbami v loňském roce jsem sepsal článek, který měl občanům Zubří přiblížit úskalí českého volebního systému v těchto volbách. Na konci května nás všechny v Evropské unii čekají volby do Evropského parlamentu (dále „EP“), jejichž fungování se Vám opět pokusím vysvětlit. Nemusíte se bát, tentokrát to nebude tak složité a nepřehledné.

V České republice se evropské volby příliš neliší od voleb do Poslanecké sněmovny či do zastupitelstev krajů. Volební systém je poměrný a pro získání mandátu europoslance musí volební strana získat alespoň 5 % hlasů. Pro voliče je zásadní informace, že má pouze jeden hlas a volí tedy jednu politickou stranu. Následně má každý možnost v rámci své zvolené kandidátky udělit nejvýše 2 preferenční hlasy čili můžete zakroužkovat nejvýše dva kandidáty a umožnit jim postup výše na kandidátce.

Přeskakování uvnitř kandidátní listiny je jednodušší než u komunálních voleb. Podmínkou pro postup výše je, že daný kandidát získá tolik preferenčních hlasů, kolik činí alespoň 5% podíl na celkovém počtu hlasů, které získala volební strana jako celek. Tedy pokud daná strana obdrží 100 hlasů a nějaký kandidát získá 5 a více preferenčních hlasů, pak automaticky postupuje na první místo kandidátky. Pokud je takových kandidátů víc, pak se seřazují dle počtu preferenčních hlasů.

Dalším rozdílem je, že ČR tvoří jeden volební obvod. Tedy například občané Zubří volí a kroužkují stejné kandidáty jako voliči z Karlových Varů. Není tomu jako u voleb do Poslanecké sněmovny, kdy například občané Zlínského kraje a Karlovarského kraje mají různé kandidátní listiny. Dále ve volbách do EP neexistuje volební klauzule pro koalice, jako tomu je v jiných volbách v ČR. Například pokud kandiduje koalice dvou stran do Poslanecké sněmovny, tak musí získat alespoň 10 % a nikoliv 5 % hlasů pro získání mandátu. Toto omezení ve volbách do EP neplatí, a proto můžeme vidět, že se politické strany nebojí tvořit široká koaliční uskupení.

Volby do EP se v České republice budou konat v pátek 24. května od 14 do 22 hodin a v sobotu 25. května od 8 do 14 hodin. Volíme si 21 českých europoslanců, kteří nás budou v EU zastupovat příštích 5 let. Výhodou voleb do EP je, že se jedná o volbu přímou, kdy si my občané můžeme přesně říct, kdo nás bude zastupovat. Jedná se o důležitou volbu, protože těchto 21 europoslanců bude hájit naše zájmy na unijní půdě. I oni jsou zodpovědní za případné hlouposti či nesmysly, které přichází z EU a za které často mylně viníme EU jako takovou.

Volby do EP jsou bohužel na okraji zájmů nás, českých občanů. V posledních volbách roku 2014 dorazilo k urnám jen 18,2 % občanů. V Zubří tomu bylo ještě méně. K volebním urnám dorazilo pouhých 16,8 % Zubřanů. Další volby do EP máme za dveřmi. Pojďme k volbám a ukažme v nich, jak v Zubří máme vyspělou občanskou společnost. Ukažme, že nám není jedno, kdo nás zastupuje a co se děje v EU. Přeji Vám šťastnou ruku a těším se na Vás u volebních uren.

Matěj Mizera

Sdílet.

Zanechat komentář