KSČM

0

Volební program volební strany KSČM

pro volební období 2018 – 2022

 

Vážení spoluobčané, opět stojíme před volbami do městského zastupitelstva. Jak toto zastupitelstvo bude vypadat, rozhodnete vy. Jsme přesvědčeni, že Vám na naší kandidátce nabízíme takové kandidáty, kteří budou vaše zájmy hájit tak, aby naše město prosperovalo, bylo bezpečné a krásné. To lze zajistit jen stálým dialogem s Vámi.

Získáme – li ve volbách Vaši důvěru a budeme – li zvoleni, zaměříme se na řešení problémů především v těchto oblastech:

 

ROZVOJ MĚSTA

zlepšovat práci městského úřadu jako celku

chceme iniciovat vypracování koncepce řízení města na základě návrhů samosprávy a jejich řešení v zastupitelstvu. Tuto koncepci řešit v souladu se zákonem a s výhledem na celé volební období.

podpora bytové výstavbě ve městě (fyzických osob i obecních bytů)

finanční rozpočet utvářet ve spolupráci a za podpory občanů; zavést princip participativního rozpočtu

maximální pozornost věnovat čerpání finančních prostředků  z  fondů Evropské unie

ZDRAVOTNICTVÍ

podpora pečovatelským službám

péče o starší občany (možnost zřídit dům s pečovatelskou službou, senior taxi)

 

Rodina, děti, mladí lidé

podpora aktivního využívání volného času mládeže (kroužky – ekologie, kultura, sport aj.)

zachování a rozvoj předškolních zařízení se zajištěním dostupnosti sociálně slabším rodinám a ženám samoživitelkám

podpora a rozvoj mimoškolních zařízení

 

 

BEZPEČNÝ DOMOV A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

zvýšení bezpečnosti chodců ve městě, včetně bezpečných přechodů

zlepšování spolupráce s policií  ČR

vytvářet vhodné podmínky pro podnikatele ve městě s cílem nových pracovních míst pro občany Zubří

rozšiřovat síť stávajících služeb a doplnit o chybějící

postupný výkup pozemků ve vlastnictví občanů, na nichž jsou zbudovány komunikace a které jsou v obecném používání (chodníky, cesty) – navrhovat, aby každoročně na toto bylo pamatováno v rozpočtu města

vybudování autobusové zastávky na Starém Zubří „U Dořičáků“ směrem na točnu

vybudování cyklostezky Staré Zubří – rozcestí

 

KULTURA

rozvoj kultury ve městě – divadelní představení, koncerty, vzdělávání seniorů

kulturní akce pro děti

starost o památníky a parkové úpravy v obci (památník Václava Procházky, památník padlým ve světových válkách)

 

ROZVOJ MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY

hospodárné a efektivní využití rozpočtových prostředků

dopravní obslužnost, dostupnost polikliniky v Rožnově autobusem

 

TVORBA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

podpora těm zájmovým organizacím a hnutím, které se aktivně podílejí na tvorbě a ochraně životního prostředí

rozšíření vodovodního a kanalizačního řádu na horním konci (nad točnou)

 

 

Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Povolání Bydliště
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly věk
1 Oplatek Jiří Ing. 68 KSČM KSČM technik Zubří
2 Vala Pavel 63 KSČM KSČM dělník Zubří
3 Ondřej Miroslav Mgr. 71 KSČM KSČM důchodce Zubří
4 Randýsek Božetěch 67 KSČM KSČM nástrojař Zubří
5 Ulrych Bohuslav 70 KSČM KSČM mechanik Zubří
6 Goridkovová Pavla 68 KSČM KSČM důchodce Zubří
7 Nováková Leona 28 KSČM BEZPP dělník Zubří
8 Ulrychová Vlasta 69 KSČM KSČM důchodce Zubří
9 Gazdová Anna 77 KSČM KSČM důchodce Zubří
10 Mikulenková Zdeňka 68 KSČM KSČM důchodce Zubří
11 Vlková Jana 80 KSČM KSČM důchodce Zubří
12 Lognerová Zita 49 KSČM BEZPP dělník Zubří
13 Mikulenka Rudolf 73 KSČM KSČM důchodce Zubří
14 Krausová Dobroslava 66 KSČM KSČM dělník Zubří
15 Chrástecká Lenka 71 KSČM KSČM důchodce Zubří
16 Pečiva Josef 78 KSČM BEZPP důchodce Zubří
17 Krbcová Dagmar 73 KSČM KSČM důchodce Zubří
18 Krejčí Magda 51 KSČM BEZPP OSVČ Zubří
19 Holišová Blažena 74 KSČM KSČM důchodce Zubří
20 Dořičáková Zdenka 69 KSČM KSČM učitelka Zubří
21 Porubová Ludmila 61 KSČM KSČM důchodce Zubří

placená reklama

Sdílet.

About Author

Zanechat komentář