Řídící orgán Extraligy mužů na základě námitky Talentu Plzeň zrušil výsledek druhého semifinálového utkání v Zubří

0

 

Nedělní zápas semifinálové série v Zubří dospěl do prodloužení, v němž zvítězili domácí Valaši nad týmem Talentu Plzeň 26:24. Tým Plzně ale proti tomuto výsledku podal námitku. Podle Západočechů nemělo k prodloužení vůbec dojít, a tak tým Talentu požadoval zrušení tohoto výsledku.

Utkání v Zubří skončilo v základní době podle verdiktu rozhodčích za stavu 22:22. Podle týmu Plzně se však právě hostujícímu týmu podařilo před uplynutí základní hrací doby vstřelit rozhodující třiadvacátý gól, který však nebyl rozhodčími uznán. Utkání dospělo do prodloužení, v němž zvítězili domácí Zubřané.

Tým Talentu Plzeň zaslal dne 30. dubna vedení soutěže námitku, v níž navrhl primárně „uznat poslední branku v závěru základní hrací doby utkání, změnit výsledek utkání na 22:23 a nepřihlížet k odehranému prodloužení utkání. Pro případ, že by změna výsledku utkání nebyla možná, navrhuje Talent Plzeň utkání anulovat a nařídit jeho opakované sehrání. Dále Talent Plzeň navrhuje zrušit osobní tresty udělené během prodloužení daného utkání hraného 29.4. v Zubří.“

Řídící orgán Extraligy mužů ve složení Petr Novák (člen Exekutivy ČSH), Stanislav Svoboda (ředitel soutěže) a Jiří Konečný (manažer soutěžního úseku) rozhodl s využitím zápisu o utkání, zprávy delegáta, videozáznamu zápasu, textu námitky s doloženými snímky a přímého vyslechnutí rozhodčích a delegáta utkání následovně:

  1. Námitce klubu ŠSK Talent Plzeň k utkání A167 se částečně vyhovuje;
  2. Řídící orgán soutěže ruší výsledek utkání A167 ze dne 29.4.2018 dosažený na hřišti (26:24 po prodloužení ve prospěch HC Zubří);

3. Řídící orgán soutěže nařizuje opakované sehrání původně druhého semifinálového utkání HC Zubří – Talent Plzeň dne 9.5.2018 v Zubří; čas začátku utkání stanoví klub HC Zubří v rozmezí 17:00 až 20:00;

  1. Bodu 4.c) námitky se nevyhovuje a přímá diskvalifikace hráče Talentu J. Stehlíka udělená během prodloužení utkání zůstává v platnosti ve smyslu článku 34 Rozpisu Extraligy.

 

Rozhodnutí bylo zasláno oběma klubům i s následujícím odůvodněním (zkrácené znění):

Videozáznam utkání potvrzuje, že míč vystřelený hráčem Plzně přímo z volného hodu přešel brankovou čáru v čase 29:59, tedy velmi těsně (zlomek sekundy) před skončením hrací doby utkání podle oficiální časomíry v hale. Závěrečný časový signál je na záznamu také zřetelný a byl dán od stolku správně v čase 30:00. Rozhodčí však po konzultaci s delegátkou utkání branku neuznali a utkání pokračovalo prodloužením.

Přestože videozáznam prokazuje, že míč byl za brankovou čarou před koncem hrací doby, nemůže podle pravidla 17:11 řídící orgán soutěže ani žádný jiný orgán ČSH změnit rozhodnutí rozhodčích učiněné na základě jejich vlastního pozorování skutečnosti. Není možné dodatečně prohlásit za platnou branku, kterou rozhodčí během utkání výslovně neuznali. Pokud však rozhodnutí rozhodčích bylo v rozporu s pravidly, lze proti němu vznést protest.

 

Vzhledem k výše uvedenému bude dále série utkání semifinálových bojů mezi HC Zubří a Talentem Plzeň probíhat následovně:

– výsledek utkání A165 (tedy sobotní semifinálové utkání) je potvrzen, Talent Plzeň vede v sérii 1:0;

– ve dnech 5. a 6.5. budou sehrána původně plánovaná a obsazená utkání A169 a A171 v Plzni;

– série bude případně pokračovat 8.5. utkáním A173 v Zubří;

– případné páté utkání bude sehráno ve středu 9.5. v Zubří.

 

Zdroj: http://www.extraligahazene.cz

Sdílet.

About Author

Zanechat komentář