Rada města projednala nové zásady používání městského rozhlasu v Zubří

0

Od 1.11.2016 se používání městského rozhlasu se řídí těmito zásadami:

 

Bude se hlásit jednou denně v pracovní den v době od 14:00 do  max. 16:30 hod..

 

Hlášení bude bez hudebního úvodu mimo hlášení jubilantům a u pohřbů.

 

Pouze se oznámí: „Hlášení rozhlasu města Zubří“, a bude následovat krátká pauza, po které bude přečteno hlášení.

 

Konkrétní hlášení prodejce bude jednoduché 3 až 4 věty (uvede se sortiment a ne podrobný přehled s cenami zboží) a nebude se opakovat.

Cena za jednu přípravu hlášení pro prodejce je 30,- Kč včetně DPH.

Hlášení pro občany Zubří v rámci jubileí a pohřbů je zdarma.

Hlášení v rámci předvolebních kampaní pro jednotlivé politické subjekty je zdarma.

Mimořádné hlášení – mimo uvedenou dobu bude pouze v kritických situacích: například nález, ztráta zvířete nebo pohyb nebezpečného zvířete…

Mimo tuto dobu se bude také provádět krizové hlášení, povodně, požár a jiné živelné pohromy a také pomoc v součinnosti státní a městské policie.

V mimořádných případech lze provést hlášení i v jinou než stanovenou dobu.

Tento předpis schválila Rada města Zubří na své 49. schůzi dne 12.10.2016 usnesením č. RM 49/608 s účinností od 01.11.2016

Sdílet.

About Author

Zanechat komentář