ZPRÁVA TAJEMNÍKA ÚŘADU

0

Vážení občané,

jsem poctěn podílet se na pozici tajemníka městského úřadu v Zubří, na provozu úřadu, který zabezpečuje správu obce i přenesenou pravomoc státu, je servisem pro radu i zastupitelstvo města, je zde i pro jeho občany. Kvalita práce úřadu je přímo úměrná kvalitě vykonávané práce pracovníků úřadu.  Výsledky práce úředníků a dalších pracovníků jsou závislé na zázemí, které je budováno dlouhodobě, a to v podpoře volených zástupců a ve spolupráci s občany a podnikateli města.
Program, na kterém chci rozvíjet činnost městského úřadu je postaven na osvědčených pilířích veřejné správy:

  1. Úcta k lidem
  2. Otevřenost radnice
  3. Dodržování platných právních norem
  4. Týmová práce pracovníků úřadu
  5. Spolupráce s občany, zájmovými spolky a podnikateli


V dnešní uspěchané době se, jakoby vytrácí přímá komunikace mezi lidmi, služnost a tolerantnost k názoru jiného člověka. Provoz úřadu vyžaduje dodržovat principy slušnosti a ohleduplnosti v jednání s lidmi, apolitičnosti. Je nezbytné vycházet z tradic, které v této obci existují. Je třeba se z minulosti poučit, využít to pozitivní, co tu již bylo a přijmout nové zkušenosti z širokého okolí.
Činnost úřadu (radnice) je věcí veřejnou. Tak se musí zacházet i s informacemi a daty, které jsou na úřadě tvořeny, pokud to neohrožuje práva jiných subjektů. To se týká zveřejňování usnesení orgánů města – rady a zastupitelstva, základních dokumentů, realizovaných smluvních vztahů. I nadále se úřad bude prezentovat na venek elektronickou cestou prostřednictvím webových stránek. Chceme, aby každý občan měl i možnost poukázat na závady, které se vyskytují v našem městě (rubrika Hlášení závad). Rychlým přenosem informací, včetně reakce úřadu chceme přispět k odstranění závad, které narušují každodenní život našim obyvatelům.
Chod města nelze v demokratické společnosti zabezpečovat na základě individuálních přání a představ, které se vymykají právnímu řádu naší vlasti. K právu je třeba zachovat úctu i respekt. Veřejná správa musí být zabezpečována na principu zákonnosti. K tomu i nadále bude úřad využívat informace a zkušenosti obcí, měst a krajů, zájmových spolků (např. Svazu měst a obcí ČR, Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů) judikátů soudů a výkladů ústředních orgánů státní správy.
Budování dobrého a stabilního týmu je věcí nelehkou, ale i krásnou. Každý ze členů tohoto týmu je jedinečný, má kladné i záporné charakterové vlastnosti. Moji prací bude kolektiv městského úřadu stmelovat nikoliv rozdělovat. Vážím si kvalitní práce všech lidí, hrubé nedostatky v práci však tolerovat nehodlám.

Práce radnice je úzce spojena s veřejností. Nelze se uzavírat před spoluprací s občany, podnikateli, zájmovými spolky i s církvemi, vždyť to vše náleží k životu ve městě. Mé dveře jsou otevřené pro všechny.


Grestenberger


Ing. Milan Grestenberger

Sdílet.

About Author

Zanechat komentář