Zúčastněte se soutěže „Hlasuj a vyhraj“ se zuberskými projekty

0

 

leták

ROP LETNI SOUTEZ letak pdf

Vyberte NEJ projekt spolufinancovaný z ROP Střední Morava a vyhrajte zajímavé ceny pdf

Budeme rádi, když se výše uvedené soutěže zúčastníte a podpoříte svými hlasy projekty, které byly v rámci ROP Střední Morava zrealizovány na území města Zubří. Jedná se celkem o tyto tři projekty:

 

„Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy – Zubří“

(realizace cyklostezky podél Rožnovské Bečvy v Zubří)

 

„Polyfunkční centrum sportovních a volnočasových aktivit Zubří“

(vybudování sportovního areálu u Základní školy v Zubří)

 

„Mateřská škola Duha, stavební úpravy, nástavba a přístavba objektu č.p. 369“

(rekonstrukce MŠ DUHA ve Starém Zubří)

 

Tyto projekty byly spolufinancovány Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to v rámci podpory z Regionálního operačního programu Střední Morava. Více se o těchto projektech můžete dozvědět na webových stránkách ROP Střední Morava www.rr-strednimorava.cz.

 

Dovolte, abych Vás touto cestou informovala o letošní hlavní komunikační aktivitě pro veřejnost, kterou organizuje Úřad Regionální rady Střední Morava. Jedná se o letní hlasování o “nej” projekt, jehož cílem je zábavnou formou informovat širokou veřejnost o výsledcích ROP Střední Morava v regionu.

Letní hlasování o “nej” projekt začalo 1.6.2015 a skončí 30.9.2015 v 00:00. V průběhu 4 měsíců má veřejnost možnost na stránkách www.mujprojekt.eu celkem třemi hlasy podpořit jeden z více než 700 projektů, které jsou na stránkách publikovány. Každý hlasující smí hlasovat pro jeden, dva nebo tři projekty, které ze svého pohledu vnímá jako nejlepší, nejhezčí, nejpřínosnější, nejzajímavější či jakkoli jinak “nej-“.

 

Vyhodnocení nejúspěšnějších projektů proběhne na začátku října, kdy budou vyhodnoceny za každý kraj tři nejlepší projekty v oblasti dopravy, rozvoje regionu a cestovního ruchu. Zároveň bude za každý kraj vybrán jeden absolutní vítěz, tedy projekt, který získá nejvíce hlasů. Na začátku října bude také ze všech platně registrovaných hlasujících vylosováno 33, kteří se mohou těšit na pěkné ceny.

 

V souvislosti se zmíněnou hlasovací soutěží bych Vás touto cestou chtěla požádat o spolupráci při její propagaci prostřednictvím Vašich komunikačních kanálů (např. webové stránky, newslettery, sociální sítě, nástěnky, noviny apod.). K tomuto účelu si Vám dovoluji zaslat propagační leták a tiskovou zprávu. Veškeré bližší informace k soutěži, pravidla a přehled cen najdete na www.mujprojekt.eu v sekci Zajímavé akce.

 

 

Sdílet.

About Author

Zanechat komentář