Myslivci

0

Myslivecké sdružení Březovec, z. s. Z U B Ř Í

Hlavní činnost:

Naše sdružení provozuje činnost převážně na katastru Města Zubří. Honební pozemky tvoří převážně louky a pole, v menší míře lesy a taky obhospodařujeme i vodní plochy. Naším hlavním cílem je chov zvěře srnčí, jelení, zaječí, bažantí, ale taky ostatních živočichů, kteří již nejsou tak početně zastoupeni, včetně vzácných a chráněných druhů. Velkou pozornost taky věnujeme zdravotnímu stavu volně žijících zvířat, kde spolupracujeme se státní veterinární správou a odevzdáváme vzorky různých druhů živočichů, ke zjištění možného výskytu chorob. V zimním období se naši členové starají o zvěř, aby nestrádala hlady, a pravidelně jí přikrmují. Na základě plánu lovu, který ukládá platná legislativa ve formě zákona a prováděcích vyhlášek probíhá každoročně odstřel nadpočetných kusů zvěře, aby se zvěř nepřemnožila a nepáchala škody, ale také aby byl zachován poměr pohlaví k další reprodukci. Cílem lovu jsou přestárlé, slabé a nemocné kusy.

Vedlejší činnost:

V areálu Březovec máme mysliveckou chatu a střelnici. Chatu provozujeme ve vlastní režii. Zde se konají naše členské schůze a téměř veškeré kulturní a společenské akce, které naše myslivecké sdružení pořádá. Chatu je také k využití pro naše spoluobčany, lidi z blízkého okolí a také různé firmy a organizace. Chatu celoročně pronajímáme a to jak v pracovní dny, tak i o víkendech.

Střelnice je zde broková a kulová. Na brokové střelnici naleznete lovecké kolo, zajíce na průseku a trap. Na kulové střelnici je možno střílet ze vzduchovek, malorážky a různých druhů pistolí. Střelnice je využívána sportovními a střeleckými kluby, policií, okolními mysliveckými spolky, ale také občany a širokou veřejností. Tuto střelnici je možno po dohodě se zbrojířem také pronajmout.

Členská základna:

Naše sdružení má v současné době 35 členů a pro tento vysoký počet členů zatím neuvažujeme o navyšování stavu. Více jak 90% členů jsou občané Zubří.

Akce pro veřejnost:

Pravidelně se zúčastňujeme a prezentujeme na Dnech Města Zubří. Již dvakrát jsme uspořádali Svatohubertskou mši v místním kostele a máme v plánu tuto akci v budoucnu zopakovat. V mateřských školách probíhají v zimních obdobích přednášky o jednotlivých druzích zvěře včetně venkovních pochůzek při příležitosti přikrmování zvěře. V minulosti jsme při našich výročích pořádali myslivecké přehlídky o chovu a lovu zvěře. Občasně taky pořádáme zkoušky psů.

Kontakty:

Funkce Jméno a příjmení Telefonní číslo
Předseda MS Ing. Roman Zeman 731 653 610
Myslivecký hospodář Milan Zeman 603 868 009
Chatař – vedoucí chaty Josef Petřek 731 782 330
Zbrojíř – vedoucí střelnice František Jurajda 776 160 697

 

Sdílet.

About Author

Comments are closed.