Komunální volby Zubří 2014 – KSČM

0

 

Volební program volební strany KSČM

pro volební období 2014 – 2018

 

Vážení spoluobčané, opět stojíme před volbami do městského zastupitelstva. Jak toto zastupitelstvo bude vypadat, rozhodnete vy. Jsme přesvědčeni, že Vám na naší kandidátce nabízíme takové kandidáty, kteří budou vaše zájmy hájit tak, aby naše město prosperovalo, bylo bezpečné a krásné. To lze zajistit jen stálým dialogem s Vámi.

Získáme – li ve volbách Vaši důvěru a budeme – li zvoleni, zaměříme se na řešení problémů především v těchto oblastech:

 

ROZVOJ MĚSTA

 •  zlepšovat práci městského úřadu jako celku
 •  iniciovat vypracování koncepce řízení města na základě návrhů samosprávy a jejich řešení
 •  podniknout potřebné kroky k tomu, aby město bylo městem
 •  podporovat bytovou výstavbu ve městě
 •  finanční rozpočet utvářet ve spolupráci a za podpory občanů; zavést princip participativního rozpočtu
 •  maximální pozornost věnovat čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie

ZDRAVOTNICTVÍ

 •  podpora pečovatelským službám
 •  péče o starší občany (možnost zřídit dům s pečovatelskou službou)

Rodina, děti, mladí lidé

 •  podpora aktivního využívání volného času mládeže (kroužky – ekologie, kultura, sport aj.)
 •  zachování a rozvoj předškolních zařízení se zajištěním dostupnosti sociálně slabším rodinám a ženám samoživitelkám
 •  podpora mimoškolních zařízení

BEZPEČNÝ DOMOV A VEŘEJNÝ POŘÁDEK

 •  zvýšení bezpečnosti chodců ve městě, včetně bezpečných přechodů
 •  zlepšování spolupráce s policií ČR
 •  vytvářet vhodné podmínky pro podnikatele ve městě s cílem nových pracovních míst pro občany Zubří
 •  rozšiřování sítě služeb
 •  postupný výkup pozemků ve vlastnictví občanů, na nichž jsou zbudovány komunikace a které jsou v obecném používání (chodníky, cesty) – navrhovat, aby každoročně na toto bylo pamatováno v rozpočtu města
 •  vybudování autobusové zastávky na Starém Zubří „U Dořičáků“ směrem na točnu
 •  zlepšení dostupnosti WC u Centra

KULTURA

 •  podpora rozvoje kultury ve městě – divadelní představení, koncerty, vzdělávání seniorů
 •  podpora kulturních akcí pro děti
 •  starost o památníky a parkové úpravy v obci (památník Václava Procházky, památník padlým ve světových válkách)

ROZVOJ MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY

 •  hospodárné a efektivní využití rozpočtových prostředků
 •  dopravní obslužnost, dostupnost polikliniky v Rožnově autobusem

TVORBA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 •  podpora těm zájmovým organizacím a hnutím, které se aktivně podílejí na tvorbě a ochraně životního prostředí
 •  rozšiřování kanalizace

 

Kandidátka strany:

Sdílet.

About Author

Zanechat komentář