Komunální volby Zubří 2014 – SPO

0

Vážení spoluobčané,

společně bychom Vám chtěli touto cestou poděkovat za Vaše hlasy a podporu, kterou jste nám projevili. Jsme přesvědčeni, že naši dva zástupci v obecním zastupitelstvu se zasadí o co největší realizaci našeho volebního programu.

D Ě K U J E M E

 

 

Vážení spoluobčané,

po čtyřech letech jsou tady opět volby do obecních zastupitelstev. Pro nás občany to jsou jedny z nejdůležitějších voleb, protože si v nich volíme zastupitele, kteří budou další čtyři roky rozhodovat o našem městě.  Budou rozhodovat, jak zde budeme žít. Od toho se odvíjí spousta věcí a to převážně o tom do čeho a jak se bude investovat. V dnešní době jsou investice převážně vázány na finanční podporu hlavně z dotací. Ne každá strana a každý zastupitel má možnost tyto dotace na realizaci investic zajistit.  Proto jsme program pro občany a město Zubří sestavili tak, aby byl reálný a vycházel z již předpokládaných dotačních titulů na budoucí roky.

Naše strana se v Zubří účastní voleb poprvé, ale jsme přesvědčeni, že máme co nabídnout našim občanům. Kandidátku jsme skládali z lidí, kteří chtějí pro občany Zubří a celé město opravdu něco udělat a být aktivní. Taktéž volební program vychází z možností města, ale hlavně z podnětů občanů různých částí města. Nechceme jenom slibovat, ale byli bychom rádi, aby naše činnost byla stále vidět a občané jí mohli hodnotit.

Proto, abychom mohli naše záměry splnit Vás laskavě žádáme o Váš hlas a to nejlépe pro celou stranu. Věříme, i když kandidujeme jako nová strana, že s Vaší podporou budeme úspěšní a nezklameme občany Zubří.

Záměry pro Zubří

 

 • rekonstrukce koupaliště na aquapark s wellness centrem
 • řešení křižovatky u Rožku a její bezpečnost
 • vjezd a výjezd směr Zubří centrum ze silnice I.třídy na trase Rožnov p.R. – Valašské       Meziříčí
 • systém samostatných domácích čistíren odpadních vod pro části Starého Zubří a Horního          Konce
 • vyřešit kapacitu a systém mateřských školek včetně scházejících  jeslí
 • vytvořit prostory a zajištění pro seniory
 • územní plán – posuzování jednotlivých žádostí včetně individuální výstavby
 • náměstí nebo centrum, kde budou základní služby pro občany (úřad, lékaři, lékárna,        obchody  jako papírnictví, domací potřeby a ostatní,  služby pro    občany …)
 • podpora drobných a středních podnikatelů v Zubří
 • podpora místních organizací, spolků, sdružení a sportovních oddílů
 • úprava vhodných parkovacích ploch na sídlišti a jeho okolí
 • dům služeb – kotelna – rekonstrukce,  jejích využití včetně úpravy okolí – schody, okrasný          plotek, zeleň
 • rekonstrukce a využití obecních domů (bývalý dinner, kuželna, zdravotní             středisko, …….)
 • podpora ustanovení osadních výborů
 • zvýšení bezpečnosti občanů – policie ČR, Městská policie Rožnov p.R.,    kamerový systém
 • požadovat obsazení druhého zubního lékaře
 • pro terénní pracovníky MěÚ vytvořit vhodné podmínky a zajistit odpovídající     techniku
 • využití stávajících obecních zařízení a prostor pro děti, mládež a občany   ( sportoviště,   obecní zařízení, …..)
 • vytvořit vhodné prostory pro zuberské muzeum
 •  řešení pozemků pod obecními komunikacemi
 • v místech nové zástavby řešit komunikace, chodníky
 • realizovat vodovod směrem Čertoryje dle zájmů občanu
 • k financování investic zajistit v maximální míře dotace
 • uspořádat pravidelné kulturní akce typické pro valašsko (košt slivovice, košt vdolků, pletení metel, košů, vyšívání, babské trhy, charita, jarmark ….)
 • 2x do roka vyhlásit den pro obyvatele Zubří ( kde bude mít každý občan možnost anonymně napsat stížnosti, připomínky a požadavky na město, městský úřad, radu, zastupitele)
 • odpadkové koše podél chodníku  a zásobníky

 

 

 

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠE HLASY

 

Volby A4 NAHLED-page-001

Volby A4 NAHLED-page-002

Kandidátka strany:

Sdílet.

About Author

Zanechat komentář