Komunální volby Zubří 2014 – SNK-ED

0

 

Volební program

1. Ekonomická oblast

– zajistit finančně stabilní město, využívat dotační programy,

výzvy státu a EU

– vynaložit maximální úsilí na udržení vyrovnaného rozpočtu

3. Oblast kultury a sportu

– podporovat kulturní akce (Metlářský jarmark, Den dětí,

Den města, Vítání Nového roku, atd.)

– podporovat sportovní kluby, organizace a spolky města

– finančně zajišťovat provoz veřejných zařízení

(sportovní hala, Sokolovna, Kulturní dům na Starém Zubří,

Klub Zubří, dětská hřiště)

– zrealizovat umístění a obnovu depozitáře

2. Oblast investiční

Hledat možnost investic pro realizaci těchto projektů:

– rekonstrukce stávajícího koupaliště, což je pro nás prioritou

– parkování na sídlišti

– rekonstrukce Hasičské zbrojnice v Zubří

– rekonstrukce hřiště na Starém Zubří

– rekonstrukce obřadní síně a rozšíření hřbitova

– rekonstrukce postranních ulic

– rozšířit ubytovací kapacitu v Zubří rekonstrukcí kuželny a její nástavbou

Pokračovat v rekonstrukci:

Klubu Zubří, sportovní haly, kuželny, Kulturního domu na Starém Zubří

4. Občanské soužití

– být odpovědným partnerem pro naše spoluobčany a být s nimi

na jedné lodi

– hledat řešení pro výstavbu domu s pečovatelskou službou

5. Oblast životního prostředí

– pokračovat v regeneraci sídliště a obnově zeleně města

– spolupracovat s Lesy ČR na obnově vodních toků ve městě

– být nápomocni při realizaci úpravy vjezdu do Zubří

6. Veřejná správa a zahraniční vztahy

– pravidelně informovat občany o dění ve městě, o usneseních rady

a zastupitelstva

– starat se o bezpečnost občanů, eliminovat trestnou činnost ve městě

– zachovat a rozvíjet dobré vztahy s našimi partnerskými

obcemi a městy

– spolupracovat s městy a obcemi v mikroregionu

 

Webová prezentace  SNK-ED Zubří ZDE

 

Kandidátka strany:

Sdílet.

About Author

Zanechat komentář