Komunální volby Zubří 2014 – TOP 09

0

 

PODPORA SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA

-sport

-kultura

-mládež

-spolky

ŠKOLSTVÍ

-podpora využití volného času

-volné prostory ve školách nabídnout spolkům

-podpora moderního vybavení pro výuku žáků

FINANCE

-podpora místních firem a podnikatelů zapojení

do investic pro rozvoj města

-podpora sociálního podnikaní – absolventům škol

a nezaměstnaným vytvářet podmínky pro zahájení

podnikání

-snížení režijních nákladů města – rozesílání materiálů

elektronicky

-vybudování menších školních dětských sportovišť

(průlezky, pískoviště)

-rekonstrukce a dodělání hřiště pod bytovým družstvem

-vybudování ubytování – spolupracovat s investory o tuto

službu

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

-upravit návrh územního plánu k rozvoji města Zubří

-vyčlenit více ploch pro bytovou výstavbu a výstavbu

pro výrobu a služby

INVESTICE

-vybudování bezbariérového přístupu do budov veřejných

služeb

-upravit vjezd do Zubří

-investovat do další infrastruktury

SENIOŘI

-podpora sociálních služeb

-ulehčit rodinám v péči o blízké vybudováním denního

a týdenního stacionáře

-vybudování sociálního bydlení

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

-zajistit provoz skládky v Březovci každý den

BEZPEČNOST OBČANŮ

-vyčlenit prostředky pro preventivní činnost k zajištění

pořádku

Kandidátka strany TOP 09

Sdílet.

About Author

Zanechat komentář