Stavební úpravy Klubu a jeho okolí

0

V posledních týdnech jste svědky čilé stavební aktivity v bezprostředním okolí Klubu Zubří. Zateplení budovy, předlažba původních chodníků, výsadba zeleně a budování parkoviště s kapacitou 97 parkovacích míst – to vše více či méně znepříjemňuje současné možnosti parkování v dané lokalitě, ale také provoz klubu včetně kina, místní knihovny i hospody. Odměnou za přestání těchto nepříjemnosti bude markantní zkulturnění prostředí kolem Klubu, na které z více než jedné třetiny přispějí evropské fondy.

V rámci schváleného rozpočtu Města Zubří pro letošní rok byla vyčleněna významná částka investičních prostředků v celkové výši téměř 14 mil. Kč na projekty úpravy Klubu Zubří a jeho okolí. Konkrétně na zateplení budovy, předlažbu původního chodníkového tělesa před klubem, výsadbu zeleně kolem památníku a vybudování parkoviště s celkovou kapacitou 97 parkovacích míst na zelené ploše, kde byl nedávno pořádán Metlářský jarmark.

Na rekonstrukci Klubu Zubří byl získán příslib dotace ve výši 85 % z evropských fondů a 5 % ze SR z uznatelných nákladů, když celková předpokládaná hodnota díla byla cca 6 mil. Kč. Výběrovým řízením se podařilo snížit náklady na realizaci stavby na cca 5,2 mil. Kč. Předmětem rekonstrukce bude zejména dokončení výměny otvorových výplní, zateplení obvodového pláště, stropu a výměna střešní krytiny. Bezpochyby neméně důležitou je i rekonstrukce stávající přípojky splaškové kanalizace.

V rámci úprav prostranství před klubem dojde k dokončení předlažby chodníkových těles vč. výsadby nové zeleně a odstranění stávající zeleně s výjimkou vzrostlých jehličnanů. Na zmlazení zeleně byla taktéž získána dotace z evropských fondů ve výši 70 % a 5 % ze SR z uznatelných nákladů. Celková hodnoty díla je cca 800 tis Kč. V průběhu výstavby bohužel nebude možné parkovat podél chodníkového tělesa, stejně tak jako na betonových panelech za klubem, kde bude probíhat výstavba parkoviště s celkovou kapacitou 97 parkovacích míst.

Hodnota díla u parkoviště se předpokládá ve výši 4,5 mil Kč, čemuž nasvědčuje předběžný výsledek výběrového řízení v rámci veřejné zakázky. Celkově by tedy veřejnou soutěží mělo oproti rozpočtu dojít k úspoře přesahující 3 mil Kč.

Pokud jde o zmíněné omezení parkování v dané lokalitě, pak s ním budou muset občané počítat od měsíce června do konce měsíce září.

V Zubří probíhají rozsáhlé investiční akce (TV BESKYD)


 

Autor: Milan Palacký

Sdílet.

About Author

Zanechat komentář