Změny důležité nejen pro živnostníky v roce 2014 druhá část

0

 

V letošním roce opět došlo ke změnám v oblasti zdravotního a sociálního pojištění. Zároveň se změnily i sazby cestovních náhrad. Ráda bych vás s nimi seznámila.

POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 2014

Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se od 1. 1. 2014 zvyšuje, a to z dosavadních 1 748 Kč na 1 752 Kč. I toto zvýšení zálohy o pouhé 4 koruny je třeba realizovat již od lednové platby pojistného, podnikatelé by ho neměli odkládat až po podání Přehledu OSVČ. Minimální zálohy totiž souvisejí s výší průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, která se každoročně mění a je stanovena pro všechny měsíce kalendářního roku.

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ 2014

•částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 25 942 Kč
•maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 245 216 Kč
•rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodové pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost v roce 2014, je 62 261 Kč
•minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 6 486 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 1 894 Kč,
•minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 2 595 Kč– z toho minimální záloha na pojistné činí 758 Kč

Daňové přiznání

Změna sazeb cestovních náhrad pro rok 2014   

Vyhláškou č. 435/2013 Sb. byly nově stanoveny sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel, stravné a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy při používání silničních motorových vozidel činí pro rok 2014:
a)   1,00 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,
b)   3,70 Kč u osobních motorových vozidel.
Sazba základní náhrady u osobních motorových vozidel se tak zvýšila oproti předchozímu roku o 0,10 Kč na 1 km jízdy.

Sazba stravného poskytnutého zaměstnavatelem zaměstnanci za každý kalendářní den pracovní cesty činí pro rok 2014 nejméně:
a)   67 Kč, trvá-li pracovní cesta 5-12 hodin,
b)   102 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c)   160 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty se od 1. 1. 2014 snižuje na:
a)   35,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b)   37,90 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c)   36,00 Kč u motorové nafty.
V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat. Můžete písemně na email ucto@uctovalassko.cz nebo telefonicky na čísle 737 189 601.

                                                                                                                              Monika Pavlíčková         

                                                                                                                              účetnictví na klíč

Sdílet.

About Author

Zanechat komentář