Důležité změny v roce 2014

0

 

Stalo se již tradicí, že nám zákonodárci připravili mnoho změn v oblasti daní, sociálního pojištění , Občanského zákoníku atd.., v kterých se velice málo lidí orientuje.  Ráda bych Vám touto cestou pomohla se v těch nejdůležitějších změnách trošku orientovat, případně Vás navézt, na kterých portálech a webových stránkách vše naleznete.

První velká změna se týká elektronického podávání Přiznání k DPH. Doposud se elektronicky podával pouze Výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty podle § 92a zákona o DPH. Nyní budou elektronicky podávat přiznání všichni, jak fyzické, tak právnické osoby. Výjimku budou tvořit pouze plátci DPH – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč a nemají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.

Elektronické podání naleznete na portálu  www.daneelektronicky.cz. a více informací naleznete na portálu www.financnisprava.cz

 

Druhá změna se týká podnikatelů a živnostníků, kteří mají zaměstnance a odvádí za ně sociální pojištění.

Již v lednu, při odvodu pojištění za měsíc prosinec 2013, musí podat Přehled o výši pojistného již elektronicky, a to buď přes buď přes VREP (veřejné rozhraní pro ePodání) nebo pomocí datové schránky. Zřízení datové schránky je nejjednodušší a hlavně zdarma.  ČSSZ však udělila výjimku těm, kteří se nestihnou dostatečně připravit na elektronické předávání tiskopisů od 1. 1. 2014. Tito budou moci ještě rok podávat vše v papírové podobě.

 

Třetí změna se týká výplaty náhrad v době nemoci. Od ledna příštího roku budou zaměstnavatelé svému zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, vyplácet náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti namísto dosavadních 21 dnů.

Více info na portálu  http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/nahradu-mzdy-bude-zamestnavatel-od-ledna-vyplacet-opet-jen-po-dobu-14-dnu.htm

 

Změny u převodů nemovitostí po 1. 1. 2014

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude prodávající obdobně jako doposud, nově však bude možno v kupní nebo směnné smlouvě uzavřít dohodu, že poplatníkem bude kupující.

Novinkou je i to, že nově nebude po 1. 1. 2014 povinnost předložit s daňovým přiznáním k dani z nabytí nemovitých věcí znalecký posudek na cenu převáděných nemovitostí. U běžně převáděných nemovitostí jako jsou například rodinné domy, garáže, stavby pro rekreaci či pozemky bez trvalých porostů bude možné se rozhodnut, že pro daňové účely se bude vycházet z tzv. daňové srovnávací ceny. Tato cena bude stanovena finančním úřadem z podkladů uvedených v daňovém přiznání a bude respektovat ceny v čase a místě obvyklé při současném zohlednění druhu, polohy, účelu, stavu a stáří nemovitosti. Základem daně z nabytí nemovitých věcí bude v takovém případě sjednaná cena nebo srovnávací daňová cena, a to vždy ta vyšší z uvedených.

 

Všechny potřebné tiskopisy naleznete na portálu  http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu

Toto je jen krátký výčet nejdůležitějších změn.  V případě, že budete mít nějaký dotaz, budete potřebovat pomoci, např. zpracovat účetnictví, daňovou evidenci a následně daňové přiznání a všechny potřebné přehledy na pojišťovny, neváhejte se na mě obrátit. Můžete, jak písemně, a to na email ucto@uctovalassko.cz, tak telefonicky 737 189 601. Více informací naleznete na webových stránkách www.uctovalassko.cz

Autor:Monika Pavlíčková     

 

změny v roce  2014

Sdílet.

About Author

Zanechat komentář