ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Zubří 7.3.2019

0

1. Zahájení, schválení programu
2. Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise
4. Dotazy k činnost i RM
5. Jednací řád Zastupitelstva města Zubří
6. OZV o regulaci provozování hazardních her
7. Dotace z rozpočtu města
8. Požadavek BUKOS TEMP – finanční vyrovnání restaurace Duel
informace
9. Odměny členům komisí Rady města
10. Schválení kandidáta na člena dozorčí rady VAK Vsetín, a.s.
11 . Sportovní hala – restaurace – HC Zubří – informace
12. Prodej nemovité věci – paní Šenkeříková – vyhlášení zámě ru
13. Ustanovení určeného zastupitele pro ÚP
14. Doplnění počtu členů Finančního výboru
15. Diskuse
16. Závěr

1. Zahájení, schválení programu
2. Jmenování zapisovatele a určení ověřovatelů zápisu
3. Volba návrhové komise

4. Dotazy k činnost i RM

5. Jednací řád Zastupitelstva města Zubří

6. OZV o regulaci provozování hazardních her

7. Dotace z rozpočtu města

8. Požadavek BUKOS TEMP – finanční vyrovnání restaurace Duel
informace


9. Odměny členům komisí Rady města

10. Schválení kandidáta na člena dozorčí rady VAK Vsetín, a.s.

11 . Sportovní hala – restaurace – HC Zubří – informace

12. Prodej nemovité věci – paní Šenkeříková – vyhlášení zámě ru

13. Ustanovení určeného zastupitele pro ÚP

14. Doplnění počtu členů Finančního výboru

15. Diskuse

Sdílet.

Zanechat komentář