Společenská komise

Machová Věra, Mgr., předseda
Bartošíková Eliška
Divínová Milena
Janušová Šárka, Mgr.
Španihelová Marie
Pyrchalová Marie, Mgr.
Křenková Marta
Segradová Květoslava
Žambochová Marie
Václav Krupa
Jiří Krčma