Sociálně zdravotní komise

Dořičáková Šárka, Mgr., předseda
Herlíková Marie
Kramerová Alena
Mikulenková Helena
Ulrychová Marie
Žambochová Marie
Němcová Jitka
Ondřejová Renata