Muzeum Zubří – muzejní rada

Dle statutu Muzea Zubří je Muzejní rada jmenována Radou města. Má lichý počet členů z řad občanů města a odborníků, kteří svou specializací mohou přispět k rozšiřování činnosti Muzea. V jejím čele stojí předseda.

Členové Muzejní rady:

  • pečují o uložení a ochranu sbírek Muzea.
  • navrhují celoroční i dlouhodobý plán činnosti MR, především pak výstavní činnost.
  • podílí se na přípravě a realizaci jednotlivých výstav.
  • slouží jako odborný poradný orgán pro rozhodování Rady města ve věcech muzejních.

Členové muzejní rady

Krupová Marie, Mgr., předs.
Bartošíková Eliška
Erika Ondřejová
Hrachovcová Zdeňka
Machová Věra, Mgr.
Ondřej Jan
Pyrchalová Marie, Mgr.
Czinege Pavel
Gondeková Šárka, Bc.
Anlauf Jan, Mgr.
Baroš Zdeněk
Petružela Stanislav, Mgr.