Výhled ČSSD a dopis voličům

0

Vážení voliči, obracíme se na Vás dopisem našeho lídra, současného starosty města Zubří, pana Lubomíra Vaculína.

Níže přinášíme výhled na další volební období.

Výhled na volební období let 2019-2022 vychází z aktualizovaného střednědobého výhledu rozpočtu na základě aktuálních údajů o vývoji zejména daňových příjmů a investičních potřeb města.
Celkové příjmy za roky 2019 až 2022 předpokládáme ve výši cca 510 mil. Kč (průměr 127,5 mil. ročně). Z toho předpokládaný transférový výnos je stanoven na 55 mil Kč, z čehož investiční dotace z evropských fondů je plánována ve výši cca 30 mil. Kč.
Běžné výdaje na provoz města mimo oprav jsou vypočteny na cca 240 mil. Kč (průměr 60 mil. ročně).
Na investice a opravy je vyčleněno cca 290 mil. Kč (průměr 72,5 mil. ročně).
Schválený úvěrový rámec na pokrytí investic činí 30 mil. Kč. Při níže popsané investiční náročnosti je předpoklad splacení úvěru do konce roku 2022. Z výše uvedeného vyplývající schodek cca 20 mil Kč pokryje tedy zůstatek na účtech města k 31.12.2018.
Realizace investic v roce 2019: dokončení rekonstrukce koupaliště, zahájení výstavby komunitního domu a lékařského domu, odpočinková zóna pod Internátem, parkoviště a příjezd u haly a restaurace v hale celkem cca 118 mil. Kč.
2020: dokončen komunitního domu a lékařského domu, rekonstrukce smuteční síně, rekonstrukce křižovatky před ZŠ a MěÚ s dosahem od Centra po odbočku na staré Zuří celkem cca 70 mil Kč.
2021: Vybudujeme kanalizaci v ulici nádražní a dokončíme rekonstrukci kanalizace Hamerská, zvýšíme kapacitu parkování na sídlišti, rozšíříme hřbitov, a zahájíme rekonstrukci Klubu – interiér celkem cca 40 mil. Kč.
2022: dokončíme rekonstrukci Klubu, rozšíříme vodovodní síť na Horním konci, vybudujeme hasičskou zbrojnici v Centru, zahájíme projekt bydlení pro mladé rodiny a seniory, zahájíme realizaci pobytového zařízení pro seniory celkem cca 35 mil. Kč.
Toto je plán. Vlastní realizace jednotlivých projektu bude také vázaná na získání dotací a na většinové dohodě nového zastupitelstva města.

Lubomír Vaculín

Dopis voličům

placená inzerce 

Sdílet.

About Author

Zanechat komentář