Zpráva z klubu žen v Zubří

0

Ve středu 11. dubna se v sále Kulturního domu na Starém Zubří konala okresní konference Českého svazu žen, které se zúčastnily zástupkyně sedmi organizací. Součástí setkání byla celookresní akce Ženy se baví. Výbor Klubu žen připravil bohatý program i občerstvení pro všechny účastníky. Akce začala v kapli sv. Ducha na Starém Zubří, kde Marie Cibulcová krátce všechny seznámila s historií stavby a pak už se rozezněl nádherný hlas Marušky Křenkové za varhanního doprovodu Ludmily Pupíkové. Na závěr si všechny ženy zazpívaly písničku Rožnovské hodiny. Po nádherném kulturním zážitku se všichni včetně hostů setkali v sále, kde je přivítala předsedkyně Klubu žen Marie Mizerová. Jednání okresní konference řídila předsedkyně okresní Rady žen Zdeňka Šlachtová. Poděkovala za dlouholetou práci tajemnici Krajské rady žen Haně Königové a představila novou tajemnici Kateřinu Kupčíkovou. S krátkým projevem vystoupil starosta města Lubomír Vaculín. Po ukončení konference pokračoval program společným vystoupením zástupkyň dvou generací ve cvičení s obručí a stuhou Jany Mikulenkové a Markéty Pernicové. Přítomní byli seznámeni s historií ženského hnutí v obci a mohli si také prohlédnout tři vystavené kroniky dokumentující činnost organizace.

Po občerstvení pokračovala akce soutěží, kde si mohly soutěžící procvičit kreativitu a rychlost. Během celé akce si mohli všichni prohlédnout ukázky z tvorby místních mistrů svého řemesla – paní Mikulenkové, pana Němce, paní Olbertové a paní Pyrchalové, která také podala výklad k zuberské výšivce. Některé vystavené předměty bylo možno i zakoupit. Každá z účastnic akce si mimo zážitky odnášela i drobné dárky jako vzpomínku na naše město. Věřím, že se akce líbila a chtěla bych touto cestou poděkovat vedení města za materiální podporu a všem členkám Klubu žen, které svou prací přispěly k úspěšnému průběhu akce.

Anna Oplatková

Sdílet.

About Author

Zanechat komentář