Ocenění Nejlepší knihovnice vsetínského okresu

0

Ve čtvrtek 15. března se ve společenském sále Masarykovy veřejné knihovny Vsetín sešli zástupci obcí okresu Vsetín, knihovnice a knihovníci a další hosté. Jedním z významných bodů tohoto setkání bylo vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší knihovnice/knihovník okresu Vsetín za rok 2017.

Práce knihovníků bývá oceňována na celostátních nebo krajských úrovních. Masarykova veřejná knihovna Vsetín zaštiťuje úroveň místní a každoročně vyhlašuje a oceňuje práci a aktivity knihovníků vsetínského okresu. „Vyjadřujeme tak okresním knihovnám veřejné uznání za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství v obci“ vysvětlila Věra Pelcová, vedoucí regionálních služeb MVK Vsetín a dodala: „některé knihovny zajišťují nepřebernou řadu aktivit i mimo půjčovní dobu, věnují se práci s dětmi, spolupracují s ostatními složkami obce a organizacemi a proto chce MVK Vsetín ty nejlepší ocenit jak symbolickou odměnou, tak informováním veřejnosti o jejich úsilí“.

Oceňování knihovníků v okrese Vsetín probíhá od r. 2009. Odměna může být udělena jak za celoroční kvalitní práci, tak také za jednorázový výrazný počin jako například práci s dětmi, aktivitu při modernizaci knihovny, automatizaci, propagaci knihovny, zajímavý nápad, ediční počin a tak podobně. Udělují se maximálně 2 ocenění.

V letošním ročníku získaly ocenění tyto dvě knihovnice: Pavlína Havlíková, Knihovna v Pržně, za aktivní přístup při stěhování knihovny a při péči o její vzhled, za vzorné vedení knihovny a podporu čtenářství v obci a Mgr. Veronika Janů, Knihovna města Zubří, za rozšíření služeb a aktivit pro uživatel v nově zrekonstruované knihovně.

Předání cen se účastnili i zástupci obcí, zřizovatelé knihoven. Přítomné přivítal starosta města Vsetín Jiří Růžička a poděkoval knihovnám za jejich podporu a rozvoj vzdělanosti, četby a kultury v obcích.

Odborným hostem byl literární vědec a historik Jiří Trávníček, který se dlouhodobě zabývá průzkumem českého čtenářství, o čemž svědčí i jedna z jeho posledních publikací s názvem Česká čtenářská rodina. Tvrdí, že základ čtenářství je v rodině a v předčítání dětem. Nejdůležitější je věk do šesti let, ale předčítání se nemusíme bát i ve vyšším věku (13 let).

Trávníček ocenil práci knihoven jak z pohledu podpory čtenářství, tak z hlediska rozvoje společenského, kulturního a komunitního života v obci.

Blahopřejeme oceněným knihovnicím a děkujeme jim za jejich práci.

Regionální služby pro knihovny okresu Vsetín mohou být realizovány díky finanční podpoře Zlínského kraje.

 

 

 

Kateřina Janošková

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

 

15.3.2018

Sdílet.

About Author

Zanechat komentář