About Author

9 komentářů

 1. Ivana Boráková dne

  Nepřekvapuje mne, že za další peníze občanů Zubří je předkládaný leták k podpoře MA. Přípravný výbor nevydává letáky na finanční úkor občanů, ale na své náklady a na náklady svých příznivců. Nepřekvapuje mne ani to, že v něm jsou uvedené nepravdivé údaje. Ti co tuto mega akci podporují (Handball club, TJ Zubří, FC Zubří) nebudou hradit náklady při stavbě ani při užívání areálu, ale budou časem možná “bědovat” nad tím, že jim nebudou přidělené dotace v takové výši na jaké byli dosud zvyklí ! Pokud by existovala hmotná zodpovědnost za zvednutí ruky pro pro a následky by nesli tito zastupitelé, věřím, že o žádné mega akci by referendum nebylo, protože tuto akci by nikdo neschválil.
  Akce s náklady 200 miliónů Kč a výše při ročních nákladech obce na investice cca 30 miliónů Kč ? Zkuste si to spočítat kolik roků nebude mít obec na opravy, údržbu atd. I.Boráková

 2. Eva Gazdová dne

  Demagogické kydy, p,Ivano Boráková
  to už se ani nedá číst. Kde bereš ty informace, že nebudou peníze na údržbu a opravy? Myslím, že to starosta napsal dost jasně, kdo nebude chtít vnitřní bazén, ten zruší celý už rozjetý projekt.
  Nehledě na náklady za už naplánované akce.
  Když se něco většího buduje, tak to taky něco stojí, ne?
  Taky si nepostavíš barák bez hypotéky, nebo ano?
  Hlavně že brojí takoví,co získali do vlastnictví stavby, které tady vybudovali občané v akci Z, Víš co to je? že tam pracovali zdarma!
  Bez jakékoliv kompenzace, finanční, a mělo to sloužit všem!
  s pozdravem Eva Gazdová

 3. Ing. Vladimír KRUPA dne

  K prezentovanému Výhledu rozpočtu města Zubří přikládám několik poznámek:
  ─ tento Výhled rozpočtu nebyl schválen Zastupitelstvem města Zubří a je v zásadním rozporu se schváleným Programem rozvoje města Zubří z r. 2015. Přestože Výhled rozpočtu byl k dispozici při zasedání Zastupitelstva 5.10., starosta jej na program Zastupitelstva nepředložil a ani s ním členy Zastupitelstva neseznámil. Účelově byl použit až v kampani před referendem s jasně manipulativním záměrem, viz dále,
  ─ Výhled rozpočtu hodnotí hospodaření města Zubří jako výborně – mělo by to ovšem být s podmínkou zatím, neboť při realizaci všech megastaveb by to už bylo o něčem jiném. Výhled rozpočtu vychází z optimistického předpokladu ročního tzv. finančního potenciálu 41 mil. Kč (str. 24) s tím, že na opravy by mělo jít minimálně 11 mil. Kč. Rozdíl je tedy 30 miliónů a to je číslo, které uvádí také leták přípravného výboru referenda jako možnou roční částku na investice. Výhled rozpočtu jenom potvrdil to, co už opozice tvrdí dlouho a těch 30 miliónů je přitom optimismus, neboť na opravy by se mělo rezervovat mnohem více peněz. Příkladem je Hala, kde se plánovalo na opravu 8 miliónů a nyní je to víc než 50 miliónů,
  ─ závažné je to, že autor Výhledu rozpočtu používá jiná čísla, než která uvádí město Zubří ve svých výkazech (např. odpisy, částka na opravy, stav majetku…). Jak může být takový materiál důvěryhodný, nechť si posoudí každý sám, ale ani odborník nemá šanci posoudit uváděné údaje, pokud je neporovná s výkazy města Zubří. A obyčejný občan se v tom ztrácí úplně…,
  ─ anonymní leták s názvem „PODPOŘTE PROJEKT MODERNÍHO ZUBŘÍ“, který byl v minulých dnech poštou doručován občanům, uvádí jako závěr Výhledu rozpočtu „… město má dostatečný finanční potenciál na realizaci svých cílů.“ Ovšem pokud si tohle na str. 33 přečtete, musíte se podívat na předcházející str. 31 a tam zjistíte, že těmi zdroji je také úvěr ve výši 150 miliónů na dobu 20 let (!), to si ale musíte vypočítat z ročních splátek 7,5 mil. Kč. Přitom dosud bylo Zastupitelstvo ujišťováno úvěrem max. 25-27 mil. Kč. Takže ano, „pojďme do toho, peněz je dost!“, že se přitom zadlužíme na 20 let, a tedy i naše potomky, to už lidé vědět nemusí. A pak si v letáku u NE přečtete, že „Argumentace o dlouhodobé zadluženosti města je NEPRAVDIVÁ.“ Manipulace je to přímo ukázková, protože těch 46 stran textu s tabulkami a mnoha čísly si důkladně prostuduje málokdo…
  Ve Výhledu rozpočtu je mnohem více problematických míst, vybral jsem jen ta nejzávažnější, a to zvláště ve vztahu k anonymnímu letáku. Závěrem bych ještě doplnil, že schválený Program rozvoje města Zubří z r. 2015 předpokládal náklady na krytý bazén s koupalištěm 85 miliónů a 8 miliónů na opravu Haly. Při dnes známých minimálně 160 miliónech na bazén a 50 miliónech na opravu Haly (po odpočtu dotace pak 40 miliónů), to je o více než 100 miliónů oproti předpokladu. Z čeho bychom pak po výstavbě krytého bazénu platili všechny zbývající plánované a potřebné akce? Z úvěru na 20 let?

  Ing. Vladimír KRUPA, daňový poradce

  • Viktor Frňka dne

   Odpověď panu co už dlouhá léta parazituje na Mú Zubří…

   Také jsem se informoval na materiál Ing. Luďka Tesaře. Tento materiál
   vznikl na popud občanů na předminulém zastupitelstvu (pán Vynikal). Autor
   jej zpracoval z veřejných materiálů a nebyl ničím ovlivňován. Na zasedání
   ZM 5.10.2017 nebyl a ani nemohl být na programu, je to jen podklad, který
   byl shodou okolností doručen městu 2.10. Účelovost a manipulativnost
   vykazuje spíše Váš článek…
   Na zmiňované str. 24 se píše “Zubří mohlo využít v roce 2016 cca 41 mil.
   Kč vlastních prostředků ročně bez rezerv k úhradě svých závazků, včetně
   reprodukce majetku (oprav) i na investice. Z toho 32 mil. Kč pocházelo z
   provozního salda a zbytek doplňovaly opravy (8,8 mil. Kč).” To je rok
   2016, projekty jsou však pro období 2018 a dále, kde se poměry změní.
   Pokud jde o halu, všichni víme, že od zadání z půli roku 2014 se mnohé
   změnilo, a bez tak náročné rekonstrukce, jaká probíhá letos, by se
   zanedlouho hala musela opravit ještě za hodně dráž…
   Pokud jde o účetní údaje, po dotazu na autora byl skutečně použit špatný
   údaj u odpisů a v jednom grafu – na celý materiál to ovšem nemělo vliv.
   Všechny čísla čerpal ze statistik a chybku napraví.
   Výše úvěru je hypotetická a představuje možnost, až kam by město mohlo
   bezpečně jít. To pan Ing. Krupa jistě ví, ale jen zas MANIPULUJE. Úvěr je
   plánován v maximální výši 30 miliónu ne 150 miliónu.
   Pan Krupa by se měl zamyslet, jestli ve svým fabulacích už
   nepřestřelil…

   *V*

   • Ivana Boráková dne

    Pane Frňka, zajisté se účastníte každého zasedání zastupitelstva, bedlivě máte nastudované rozpočty a jste celkově v obraze co se týká hospodaření obce Zubří ? Nebo tady papouškujete věty, které Vám byly přednesené ? A mohl byste mi, prosím, vysvětlit výraz “parazituje na Mú Zubří” ? Ve slovníku cizích slov to znamená “cizopasit”. Jak tedy p.Krupa “cizopasí na Mú Zubří”, když jste tak znalý ? Myslíte, že budete schopný napsat alespoň jeden příklad? Nebo vaříte z vody a urážíte ? Je zajímavé, že každý komentář, který zde napíši zastánci megaakce je urážlivý a nepravdivý. Mne to nepřekvapuje, ale nechápu, že se nestydí tady urážet a psát lži p.Gazdová a p.Frňka. Ze čtyř komentářů jsou ve dvou urážky, osočování a lži. To vystihuje charakter těch, kteří to píší. Přeji krásný a pohodový víkend a zdaru ve fotbale !!

   • Ivana Boráková dne

    Vrabci na střeše začali cvrlikat, pane Frňka, že jste opisoval !
    A dokonce od člověka, který k Vám má velice blízko a jehož jméno mi jako první proběhlo v mysli, když jsem četla Váš komentář. Je to pravda, že napovídal p.Jurajda? Nebo to popřete ? Ve hře se přece nepodvádí a jde o čest nebo v zuberském fotbalu ne ?

 4. Viktor Frňka dne

  Dobrý den p.Boráková,
  Předem bych chtěl říct,že tady nejde o nějakou hru.Ale o stavbu která podle mě,bude spoustě lidem prospěšná.(a to je můj názor)
  Na všech zasedáních jsem samozrějmě nebyl,ale i tak jsem měl informací nasbíraných dost.Ze zasedání v klubu,od pana Jurajdy ,tak i ze stránek Mú .
  Názor mám jak na MA ,tak na lidi a na lži o úvěru na 150miliónů obvzlášť!!!
  PS: urážek proběhlo spoustu. Veřejně směrem k panu Starostovi…o tom nikdo nemluví.

  Hlavně že to dobře dopadlo a už aby se začolo stavit.
  Přeji hezký den

  • Ivana Boráková dne

   Jsem ráda, že čtete komentáře, ale asi ne každý řádek, když jste mi nedokázal odpovědět na pár jednoduchých otázek. Chyběla nápověda ? Informací máte samozřejmě jednostranných dost, to je mi jasné, jen mi není jasné, kdo je vlastně tím parazitem na Mú Zubří ? Asi ten, kdo se má dobře a bude mít ještě lépe, pokud se megaakce uskuteční. No a že zrovna Vy píšete o urážení, když sám urážíte a pokud se týká starosty, kde byla vytištěna ta urážka? Ráda si ji přečtu, protože on sám mi nebyl schopný odpovědět na prostou otázku “Kdo a jakým způsobem ho urážel”. Jste na tom stejně, nedokážete odpovídat na jednoduché otázky asi proto, že neznáte pravdu a v tom případě raději nic nezveřejňujte a neurážejte druhé.

Zanechat komentář