​Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

0

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

dne: 14.08.2017 od 07:30 hod do 13:30 hod. 
Zubří na těchto odběrných místech: č. p.:/č. orient.:
Hamerská 1, 3, 5, 11, 600, 679, 679/1, 679/2, 713, 714

dne: 28.08.2017 od 07:30 hod do 19:00 hod.
Zubří na těchto odběrných místech: č. p.:/č. orient.:

Hamerská 1, 3, 5, 11, 600, 679, 679/1, 679/2, 713, 714

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

Sdílet.

About Author

Zanechat komentář